Konto w Serwisie

Klienci indywidualni otrzymują dostęp do bazy ERIF BIG S.A. po wypełnieniu formularza rejestracji konta użytkownika i po dokonaniu jego pełnej lub niepełnej aktywacji. Niepełna aktywacja konta umożliwia korzystanie z usług sprawdzania i monitorowania przedsiębiorców. Natomiast pełna aktywacja konta umożliwia korzystanie z usług sprawdzania i monitorowania zarówno siebie, jak i przedsiębiorców. Jest również wymagana przy dopisywaniu dłużników do ERIF BIG S.A. Pełna aktywacja konta wiąże się z weryfikacją poprawności danych podanych w procesie rejestracji konta. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa w zakresie dostępu do danych na własny temat. Loginem do konta w serwisie jest adres e-mail (dla użytkowników, którzy założyli konto po 11.03.2016r.) lub numer PESEL konsumenta (dla użytkowników, którzy założyli konto wcześniej).

Pełne informacje na temat rejestracji konta w serwisie infoKonsument.pl >>>