FAQ

Aby uzyskać dostęp do bazy ERIF BIG S.A., należy dokonać rejestracji konta użytkownika w serwisie infoKonsument.pl. Założenie oraz prowadzenie konta jest bezpłatne. Klienci mogą dokonać wyboru pomiędzy dwoma rodzajami konta: z niepełną lub pełną aktywacją. Niepełna aktywacja umożliwia korzystanie z usług sprawdzania i monitorowania przedsiębiorców. Pełna aktywacja umożliwia korzystanie z usług sprawdzania i monitorowania siebie, a także firm. Jest również wymagana przy dopisywaniu dłużników do rejestru.

Pełne informacje na temat rejestracji konta w serwisie infoKonsument.pl >>>

Po dokonaniu pełnej aktywacji konta w serwisie infoKonsument.pl oraz po zalogowaniu do swojego konta, odszukaj zakładkę „Sprawdzanie”. W tym miejscu możesz pobrać trzy typy raportów:

  • Raport na własny temat – aktualne podsumowanie, które zawiera wszystkie informacje gospodarcze na Twój temat znajdujące się w danym momencie w ERIF BIG S.A.
  • Raport online z Rejestru Zapytań – zestawienie online wszystkich zapytań o Ciebie złożonych w ERIF BIG S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
  • Raport o dokumencie– informacja o posłużeniu się skradzionym lub podrobionym na Twoje nazwisko dokumentem.

Wszystkie Raporty są generowane niezwłocznie po złożeniu przez Ciebie zapytania i dostępne online na Twoim koncie przez 90 dni. Możesz je zapisać jako plik PDF lub wydrukować. Wydrukowane lub zapisane Raporty musisz usunąć najpóźniej po 90 dniach od daty ich udostępnienia na Twoim koncie (zgodnie z art. 48 ust. 2 Ustawy).

Dowiedz się więcej na temat usługi sprawdzania siebie w serwisie infoKonsument.pl >>>

Po dokonaniu pełnej aktywacji konta w serwisie infoKonsument.pl oraz po zalogowaniu do swojego konta, odszukaj zakładkę „Monitoring”. W tym miejscu możesz samodzielnie włączyć usługę Automonitoringu. Po uruchomieniu usługi, będziesz otrzymywać automatyczne powiadomienia o zmianach w informacji gospodarczej na Twój temat i o każdym zapytaniu o Ciebie złożonym w ERIF BIG S.A. Zostaną one przesłane na adres e-mail wskazany przez Ciebie podczas rejestracji. Aby sprawdzić czego dotyczy zmiana, o której zostałeś powiadomiony, wystarczy pobrać odpowiedni Raport: na własny temat lub z Rejestru Zapytań.

Dowiedz się więcej na temat usługi Automonitoringu w serwisie infoKonsument.pl >>>

Po zalogowaniu do swojego konta w serwisie infoKonsument.pl odszukaj zakładkę „Sprawdzanie”. Przejdź do sekcji Sprawdź firmę i podaj NIP lub inny numer identyfikacyjny (w przypadku podmiotu mającego siedzibę za granicą i nieposiadającego NIP) firmy, którą chcesz zweryfikować w ERIF BIG S.A. Raport o podmiocie zostaje wygenerowany niezwłocznie po złożeniu zapytania i udostępniony online na Twoim koncie przez 90 dni. Możesz go zapisać jako plik PDF lub wydrukować. Pamiętaj, by usunąć wydruk lub zapis najpóźniej po 90 dniach od daty jego udostępnienia na Twoim koncie (zgodnie z art. 48 ust. 2 Ustawy).

Dowiedz się więcej na temat usługi sprawdzania firmy w serwisie infoKonsument.pl >>>

Po zalogowaniu do swojego konta w serwisie infoKonsument.pl, odszukaj zakładkę „Monitoring”. Przejdź do sekcji monitorowanie firmy i podaj NIP lub inny numer identyfikacyjny (w przypadku podmiotu mającego siedzibę za granicą i nieposiadającego NIP) firmy, którą chcesz monitorować w ERIF BIG S.A. Możesz również ustawić przedział czasowy, w którym chcesz korzystać z usługi. Po jej uruchomieniu będziesz otrzymywać automatyczne powiadomienia o zmianach w informacji gospodarczej na temat wybranego przedsiębiorcy. Zostaną one przesłane na adres e-mail wskazany przez Ciebie podczas rejestracji. Aby sprawdzić czego dotyczy zmiana, o której zostałeś powiadomiony, wystarczy pobrać Raport o podmiocie gospodarczym.

Dowiedz się więcej na temat usługi monitorowania firmę w serwisie infoKonsument.pl >>>

Aby móc udostępnić dane Twojego dłużnika, konieczne jest zawarcie umowy o udostępnianie informacji gospodarczych z ERIF Biurem Informacji Gospodarczej S.A. oraz spełnienie warunków określonych w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, z poz. 530 z póż. zm). Po dopełnieniu formalności związanych z podpisaniem umowy i dokonaniu pełnej aktywacji konta w serwisie infoKonsument.pl, zaloguj się do swojego konta i odszukaj zakładkę „Dopisywanie”. W zależności od tego, czy do bazy ERIF BIG S.A. zechcesz dopisać osobę fizyczną lub firmę, czy inny podmiot gospodarczy, przejdź do odpowiedniej sekcji i wypełnij formularz. Dopisując dane dłużnika do ERIF podaj dane dotyczące tytułu wykonawczego: nazwę i siedzibę sądu oraz datę wydania i sygnaturę tytułu wykonawczego stwierdzającego zobowiązanie.

Dowiedz się więcej na temat usługi dopisywania dłużnika do Rejestru Dłużników ERIF >>>