Pakiet usług

Każdy podmiot niebędący konsumentem, który chce otrzymać dostęp do bazy danych ERIF BIG S.A., jest zobligowany do podpisania umowy o współpracy (umowa o udostępnianie informacji gospodarczych). Umowa ta określa warunki, na jakich klient może korzystać z usług i z zasobów bazy danych, w tym zasady płatności.

Wśród usług oferowanych przez ERIF BIG S.A. przy współpracy z portalem VERIF.PL można wyróżnić:

  1. Sprawdzanie i monitoring danych dostępnych w ERIF BIG S.A. oraz na Giełdzie Wierzytelności VERIF.PL.
  2. Sprawdzanie informacji na własny temat w ERIF BIG S.A. oraz na Giełdzie Wierzytelności VERIF.PL.
  3. Dostęp do Rejestru Zapytań, czyli kto sprawdził informacje na Twój temat w ERIF BIG S.A.
  4. Zgłaszanie dłużników do ERIF BIG S.A. oraz publikowanie ogłoszeń o sprzedaży długów na Giełdzie Wierzytelności VERIF.PL.
  5. Zestaw narzędzi prewencyjnych i wspomagających proces windykacji należności (wezwania do zapłaty, pieczątki prewencyjne).
  6. Dostęp do raportów Wywiadowni Gospodarczej Bisnode.
  7. Certyfikat Wiarygodności PEWNY KONTRAHENT.
  8. Działania edukacyjne.

Warto pamiętać, że:

Informacja gospodarcza dotycząca podmiotu niebędącego konsumentem1 jest informacją publiczną – może ją sprawdzić każdy, kto korzysta z usług biura informacji gospodarczej. Może to być informacja o zadłużeniu lub o terminowym realizowaniu zobowiązań (pozytywna historia płatnicza).

Wykonanie sprawdzenia przebiega przez dedykowaną  platformę internetową: w wyniku sprawdzenia, generowany jest raport zawierający informacje o danym podmiocie przechowywane w bazach danych.

Informacje gospodarcze na temat podmiotów są jawne i może jest sprawdzić każdy, kto wystąpi z wnioskiem.

W przypadku konsumentów, niezbędne jest uzyskanie zgody (upoważnienia) danej osoby, na zweryfikowanie jej wiarygodności finansowej w biurze informacji gospodarczej. Rekomendowane jest uzyskanie upoważnienia na piśmie. Wzór dokumentu mogą państwo znaleźć w dziale Dokumenty do pobrania. Upoważnienie obowiązuje przez 30 dni od daty podpisu.

Monitoring to usługa pozwalająca na bieżące obserwowanie statusu wybranego podmiotu lub podmiotów. W momencie opublikowania informacji gospodarczej na temat monitorowanej firmy lub wystawienia ogłoszenia sprzedaży jej długu na Giełdzie Wierzytelności VERIF.PL, system wysyła powiadomienie. Dzięki temu nasi klienci są zawsze w posiadaniu aktualnych informacji o swoich kontrahentach lub konkurencji.

Sprawdzanie informacji na własny temat pozwala samodzielnie zweryfikować wiarygodność płatniczą i pewnie ubiegać się o kredyt, pożyczkę czy umowę abonencką. Świadome budowanie własnej historii płatniczej ułatwia funkcjonowanie na rynku finansowym, czy nawiązywanie długoterminowych umów kontrahenckich czy abonamentowych.

Rejestr zapytań to baza informacji o tym, kto sprawdził państwa firmę w ERIF BIG S.A. oraz jakie informacje wtedy uzyskał.

Dopisywanie dłużnika do biura informacji gospodarczej, jakim jest ERIF BIG S.A. wymaga spełnienia określonych warunków opisanych w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz.530). Są one zróżnicowane ze względu na typ dłużnika oraz posiadany tytuł prawny.

Zobacz również: Procedury

Oferta sprzedaży na Giełdzie Wierzytelności VERIF.PL jest dedykowana wszystkim klientom, którzy zmagają się z problemem nieopłaconych należności bez względu na ich wartość, czy minimalny okres przeterminowania.

Nasi klienci otrzymują również pakiet narzędzi prewencyjnych wspierających przedsiębiorców w procesach decyzyjnych oraz motywowaniu kontrahentów i klientów do terminowego regulowania zobowiązań. Zapoznaj się z ofertą narzędzi prewencyjnych.

Nasze wieloletnie doświadczenie na rynku małych i średnich przedsiębiorstw pozwoliło wypracować rozwiązania dopasowane do szerokiego wachlarza zróżnicowanych potrzeb naszych klientów. Każda firma to indywidualny przypadek zastosowania narzędzi oferowanych przez ERIF BIG S.A. Dlatego też proponujemy każdemu przedsiębiorcy dedykowaną formę współpracy. Nasza oferta różnicowana jest na dwóch poziomach:

 

1Podmiot niebędący konsumentem oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.