Odzyskiwanie należności

W momencie, kiedy klienci spóźniają się z uregulowaniem zobowiązań względem Twojej firmy, nie czekaj – podejmij kroki, które przyspieszą odzyskanie niespłaconych należności. Skorzystaj z pakietu windykacyjnego ERIF BIG S.A.

 

Wzór wezwania do zapłaty

Aby zaoszczędzić cenny czas, prosimy pobrać ze strony ERIF BIG S.A. wzór ustawowego wezwania do zapłaty zawierający ostrzeżenie o zamiarze umieszczenia danych dłużnika i informacji o wysokości zadłużenia w rejestrze dłużników ERIF BIG S.A. Przejdź do System ERIF – Dokumenty do pobrania.

Dopisanie dłużnika do ERIF BIG S.A.

Możliwość dopisania danych dłużnika do bazy ERIF. Obieg informacji wśród Klientów korzystających z RERIF BIG S.A. powoduje, że dłużnicy szybko odczuwają konsekwencje figurowania w biurze informacji gospodarczej i dzięki temu mają silną motywację do uregulowania swoich zaległości. Wpis jest skuteczny również w przypadku wierzytelności przedawnionych i po bezskutecznej egzekucji komorniczej.

Powiadomienie o wpisaniu do ERIF BIG S.A.

Na życzenie Klienta do każdego dłużnika może zostać wysłane powiadomienie o wpisaniu go do ERIF BIG S.A. Pismo to stanowi istotną sankcję, mobilizującą do spłaty długu, ponieważ negatywna historia płatnicza dostępna wszystkim innym podmiotom na rynku jest silnym utrudnieniem w przypadku zaciągnięcia kolejnych zobowiązań. 

Nasi klienci mogą poszerzyć ten pakiet o ofertę serwisu partnerskiego VERIF.PL:

Proces odzyskiwania należności może rozpocząć się dużo szybciejogłoszenie o sprzedaży długu może pojawić się na Giełdzie Wierzytelności VERIF.PL już po przekroczeniu terminu płatności przez kontrahenta o 1 dzień.

Warunki formalne wpisu na Giełdę Wierzytelności VERIF.PL: wierzytelność bez ograniczeń wartości i przeterminowania, bezsporna.

Klienci serwisu VERIF.PL mają dostęp do bezpłatnych wzorów pism oraz wezwań do zapłaty opatrzonych ostrzeżeniem o wystawieniu wierzytelności na sprzedaż.