Prewencja

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. oferuje pakiet narzędzi prewencyjnych, które wspierają przedsiębiorców w podejmowaniu decyzji biznesowych i gwarantują bezpieczeństwo finansowe firm.

Małe i średnie firmy częściej odczuwają negatywne skutki nawiązania współpracy z nierzetelnym kontrahentem niż korporacje. Wynika to również z piramidy płatności, czyli co dla danego przedsiębiorcy jest priorytetem przy regulowaniu swoich zobowiązań. Dlatego też każdy przedsiębiorca, powinien się zabezpieczyć poprzez wdrożenie profesjonalnego systemu zarządzania należnościami. W związku z tym przygotowaliśmy pakiety usług dopasowane do każdej firmy zarówno małej, średniej jak i dużej.

W ramach pakietu prewencyjnego ERIF BIG S.A. proponuje szereg narzędzi, które dopasujemy do państwa potrzeb:

Raport z Systemu ERIF

W wyniku sprawdzenia Klient otrzymuje raport stanowiący podsumowanie zobowiązań pieniężnych poszukiwanego Konsumenta lub Podmiotu w myśl Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 81, poz.530). Raport zawiera dane o zobowiązaniu, dłużniku oraz wierzycielu.

W raporcie podane są m.in.:

  • dane dłużnika
  • suma wszystkich zaległości dłużnika
  • data ich powstania
  • nazwa wierzyciela
  • informacje czy kwestionowano zadłużenie

Wszystkie te informacje są dostępne w formie raportu generowanego z Systemu ERIF z możliwością jego pobrania w formie pliku PDF.

Monitorowanie informacji na temat podmiotu przez określony czas

To system „wczesnego ostrzegania” o kłopotach finansowych kontrahenta niebędącego konsumentem. Jest to zlecenie stałego sprawdzania jednego lub grupy wskazanych podmiotów według numerów identyfikacji podatkowej (NIP) lub innego numeru identyfikacyjnego (w przypadku podmiotów zagranicznych). Kiedy pojawia się nowa informacja o monitorowanym podmiocie, natychmiast, pocztą elektroniczną, wysyłana jest informacja o tej operacji. Należy pamiętać, że ewentualne problemy państwa kluczowych klientów mogą mieć istotny wpływ na działalność państwa firmy.

Monitoring jest równocześnie sygnałem o pojawieniu się w bazie ERIF informacji pozytywnej na temat danego podmiotu. Może ona być traktowana jako referencje o wiarygodności płatniczej, ponieważ potwierdza uregulowanie w terminie zobowiązania względem wierzyciela, który wpisał informację do ERIF BIG S.A.. Dzięki temu mogą państwo utwierdzić się w przekonaniu o tym, że warto współpracować z danym kontrahentem, który cieszy się na rynku dobrą opinią.Pieczęć prewencyjna

Specjalna pieczątka, którą można stemplować wszystkie dokumenty płatnicze, jak faktury VAT czy rachunki, paragony itp. Pieczęć jest sygnowana logo ERIF BIG S.A. oraz informuje o możliwości trafienia do bazy rejestru i konsekwencjach uchylania się od uregulowania należności w terminie.

 

 

Wykorzystanie marki ERIF BIG S.A. w działaniach prewencyjnych

Posługiwanie się logo ERIF BIG S.A. oraz powoływanie się na współpracę z naszym biurem to także narzędzia prewencyjne. Komunikując swoim klientom i kontrahentom, że korzystacie państwo z naszych usług, informujecie o możliwości włączenia ich do działań prewencyjnych i procesu odzyskiwania należności w sytuacji nieuregulowania należności w uzgodnionym terminie. 

 

Nasi klienci mogą poszerzyć ten pakiet o ofertę serwisu partnerskiego VERIF.PL:

  • Sprawdzanie i monitorowanie firm na Giełdzie Wierzytelności VERIF.PL
  • Dostęp do raportów wywiadowni gospodarczej
  • Personalizowane pieczęci prewencyjne o możliwości wystawienia ogłoszenia sprzedaży wierzytelności na Giełdzie