FAQ

Skutecznym, prostym i tanim rozwiązaniem jest skorzystanie z narzędzi oferowanych przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.:

KROK 1. Pieczętuj swoje dokumenty

Na swoich dokumentach płatniczych zamieszczaj pieczęć prewencyjną ERIF BIG S.A., informującą o konsekwencjach uchylania się od terminowego regulowania należności wobec Twojej firmy.

KROK 2. Wyślij wezwanie do zapłaty

Użyj specjalnego, zgodnego z ustawą, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o możliwości umieszczenia danych dłużnika i informacji o jego zadłużeniu w ERIF BIG S.A. Dostarcz wezwanie osobiście lub wyślij listem poleconym. Wzór takiego wezwania znajdziesz w sekcji Pomoc – Dokumenty do pobrania w Systemie ERIF.

KROK 3. Umieść dane dłużnika w ERIF BIG S.A.

Jeżeli dłużnik nadal uporczywie uchyla się od zapłaty, udostępnij jego dane wraz z informacją o zadłużeniu w rejestrze dłużników należącym do ERIF BIG S.A. Dopisywanie informacji gospodarczych do ERIF BIG S.A. wymaga pisemnej umowy o współpracy, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz.530).

KROK 4. Zleć ERIF BIG S.A. wysłanie Powiadomienia o wpisie

Poinformuj dłużnika o umieszczeniu jego danych w rejestrze dłużników ERIF BIG S.A., korzystając z możliwości wysłania do niego Powiadomienia. Pismo to, nadane przez ERIF BIG S.A., pełni rolę mobilizującą do spłaty długu. Wysyłka listem zwykłym daje większą szansę na to, iż przesyłka zostanie odebrana, otwarta i przeczytana, a jednocześnie spełni swoje zadanie, skłaniając dłużnika do uregulowania zaległych zobowiązań.

W sytuacji, kiedy dłużnik mimo wpisania do ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. nie ureguluje zaległych należności można podjąć działania windykacyjne.

Czytaj więcej: Narzędzia windykacyjne.

Wszystkie biura informacji gospodarczej w Polsce są podmiotami prywatnymi.

Biura informacji gospodarczej, zwane również rejestrami dłużników czy długów zostały dokładnie zdefiniowane w Ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych z dnia 9. kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 530) zarówno pod względem działalności, jak i formy prawnej. Zgodnie z zapisami ustawy biuro informacji gospodarczej może być prowadzone wyłącznie w formie spółki akcyjnej, o kapitale zakładowym nie mniejszym niż 4 000 000 złotych.

Biura informacji gospodarczej działające w Polsce

 

 

                          Nazwa i strona internetowa                                                        Siedziba BIG                                

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

www.erif.pl

Warszawa

Krajowy Rejestr Długów BIG S.A.

www.krd.pl

Wrocław

BIG InfoMonitor S.A.

www.infomonitor.pl

Warszawa

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

www.kbig.pl

Kraków

Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG S.A.

www.kidt.pl

Kielce

Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej

www.m-big.pl/

Warszawa

 

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. wystawia fakturę VAT po zakończeniu określonego okresu rozliczeniowego. Faktura VAT jest dostępna on-line w ramach aplikacji Systemu ERIF w zakładce Konto > Faktury/noty. Informacja o wystawieniu faktury VAT jest dostarczana Klientowi na wskazany przez niego podczas rejestracji adres e-mail. Oryginał jest wysyłany pocztą na adres Klienta – wskazany w Systemie.

Z ERIF BIG S.A. może korzystać każdy. Różne są jednak warunki, jakie należy spełnić, aby móc zarejestrować się i uzyskać dostęp do bazy ERIF.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą niezbędne jest podpisanie umowy określającej warunki współpracy. Jest ona niezbędna, aby zarejestrować podmiot oraz udostępnić mu bazę rejestru, aby w pełni korzystał z biura informacji gospodarczej. Proponowane przez nas warunki współpracy zawsze są dopasowane do potrzeb i możliwości firmy. Aby dowiedzieć się więcej o ofercie, jaką dla Ciebie przygotowaliśmy – skontaktuj się z nami.

Wezwanie do zapłaty należy dostarczyć dłużnikowi listem poleconym lub osobiście do rąk własnych. W Systemie ERIF w sekcji Pomoc – Dokumenty do pobrania znajdą Państwo wzór tego dokumentu, który pozwoli dopisać dłużnika do rejestru dłużników ERIF BIG S.A., jeśli nie ureguluje należności w ciągu miesiąca od daty wysłania wezwania.

Wezwanie wykorzystywane przez biura informacji gospodarczej ma specjalną klauzulę informującą o sankcjach związanych z nieuregulowaniem należności. Tylko takie wezwanie daje nam możliwość dopisania dłużnika do bazy ERIF.

Struktura bazy ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. jest kwartalnie weryfikowana przez niezależnego biegłego rewidenta. Co kwartał publikowany jest raport ze strukturą ilościową oraz wartościową bazy. Czytaj więcej: Baza Danych.

Najczęściej problemy z logowaniem do systemu zdarzają się przy pierwszej próbie. Wynikają zwykle z faktu pominięcia linku aktywującego konto, który jest wysyłany pod wskazany przez Klienta adres e-mail. Kliknięcie w link powoduje włączenie konta Klienta i umożliwia zalogowanie się do systemu dzięki przesłanym danym dostępu – login i hasło.

Jeśli problem z logowaniem występuje po czasie, kiedy wcześniej nie miało to miejsca i Klient bez problemu mógł korzystać ze swojego konta – prosimy o kontakt: infoBiznes@erif.pl lub bezpośrednio z opiekunem klienta.

Zwiększenie pakietu usług jest związane z typem umowy podpisanej z ERIF Biurem Informacji Gospodarczej S.A. Zawiera ona limit ilościowy określonych usług w ramach abonamentu. Oferujemy 4 typy abonamentów, z których każdy określa inny pakiet ilościowy usług do wykorzystania:

  • Bronze;
  • Silver;
  • Gold;
  • Platinum.

Istnieje także możliwość podpisania umowy, która jest przygotowana w oparciu o specjalne potrzeby konkretnego podmiotu, powstaje wtedy indywidualny koszyk usług i indywidualny cennik.

Usługi dostarczane są za pomocą aplikacji System ERIF.

Nowy Klient, który podpisuje umowę o współpracy z ERIF Biurem Informacji Gospodarczej S.A. musi zostać zarejestrowany w Systemie ERIF, jako jego użytkownik. Maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od tego momentu opiekun kontaktuje się z Klientem i przesyła swoja wizytówkę z adresem e-mail oraz bezpośrednim numerem telefonu.

Jeśli informacje o opiekunie zostają utracone, należy zadzwonić do Centrum Obsługi Klienta pod ogólny numer telefonu 71 790 29 57 i podać dane identyfikujące Klienta ERIF BIG S.A. (np. NIP), osoba obsługująca telefon przekieruje połączenie do opiekuna.

Centrum Obsługi Klienta jest dostępne zarówno telefonicznie, jak i mailowo. Opiekun posiada kompletną wiedzę, aby odpowiedzieć na każde pytanie Klienta w zakresie współpracy z ERIF Biurem Informacji Gospodarczej S.A. Specyfika działania biura informacji gospodarczej pozwala nam doradzać oraz nakierować na podjęcie odpowiednich dla danej sytuacji działań. Dodatkowo udostępniamy naszym Klientom komplet materiałów edukacyjnych, m.in. Multimedialny przewodnik po Systemie ERIF, który krok po kroku prezentuje zasady działania wszystkich narzędzi oraz ich zastosowanie.

Opiekunowie nie mogą jednak wykonywać żadnych czynności, wychodzących poza zakres ich obowiązków (np. dokonać sprawdzenia lub dopisania informacji gospodarczej za Klienta).