Wdrożenie usług

Słuchamy naszych Klientów i rozmawiamy z nimi, jesteśmy do ich dyspozycji i jesteśmy dostępni.

Zdobyte przez takie partnerskie podejście doświadczenie, umożliwia nam komunikowanie się z naszymi Klientami na ich poziomie merytoryki, potrzeb i oczekiwań. To pozwala nam na prowadzenie dalszego dialogu i wypracowywanie na jego podstawie nowych rozwiązań, usprawnień oraz poszukiwanie na rynku rozwiązań, które pomagają nam stale podnosić jakość oferowanych narzędzi i doskonalić usługi.

Podstawowym narzędziem wymiany danych gospodarczych udostępnianym naszym Klientom jest System ERIF dostępny przez Internet przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. ERIF BIG S.A. dobiera dla Państwa najdogodniejszy z wariantów wymiany danych, uwzględniając faktyczne potrzeby oraz możliwości techniczne: wielkość posiadanych systemów informatycznych, częstotliwość pozyskiwania danych o klientach, jak również przekazywania danych o dłużnikach, liczby transmitowanych danych w skali pojedynczej transmisji oraz średnio w ciągu miesiąca, roku. Chcąc zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług oraz pełne wsparcie merytoryczne i techniczne, do Państwa dyspozycji w okresie wdrożenia, jak również późniejszej obsługi, delegowani są dedykowani eksperci, których zadaniem jest wspieranie oraz doraźna pomoc w całym okresie wdrożenia i współpracy.

W ciągu wieloletniej współpracy z naszymi Klientami nieustannie wypracowujemy nowe metody umożliwiające komfortowe – czyli sprawne i intuicyjne korzystanie z usług i narzędzi oferowanych przez ERIF BIG S.A.

Oferujemy Państwu następujące metody wymiany informacji gospodarczych:

 • wymiana danych za pomocą przeglądarki Internetowej;
 • wymiana danych poprzez transmisję plików o ustalonej strukturze;
 • dostęp do danych z wykorzystaniem technologii Web Services.

Nasze rozwiązania systemowe, na podstawie odpowiednio przygotowanej specyfikacji systemowej, są także wdrażane przez dostawców oprogramowania dla Jednostek Samorządu Terytorialnego aby zapewnić kompatybilność tych systemów z Systemem ERIF.

Nasz system jest przygotowany do integracji z programami poniższych dostawców:

 • SYGNITY
 • OTAGO
 • INFO –R
 • TOP-TEAM
 • RADIX
 • ZETO-KATOWICE
 • ZETO-KOSZALIN
 • Rewucki

Bezpieczeństwo Danych

ERIF BIG S.A. szczególnie dba o pozytywny wizerunek swoich Klientów. Dlatego też aspekt zabezpieczenia i ochrony przetwarzanych danych jest dla nas priorytetowy. System przetwarzania danych gwarantuje wysoki poziom niezawodności i bezpieczeństwa oraz spełnia wszystkie wymagane przez prawo warunki i wymagania technologiczne masowych dostawców danych. Kwestie dotyczące wpisywania danych do biura i udostępniania reguluje ustawa z 9 kwietnia 2010 r. Nadzór nad biurem sprawuje dodatkowo minister właściwy do spraw gospodarki. ERIF BIG S.A. jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przepisy ww. ustawy stosuje się do przetwarzania danych osobowych przez ERIF BIG S.A. w zakresie nieuregulowanym w Ustawie.

Szkolenia

W ramach współpracy proponujemy naszym Klientom możliwość udziału w szkoleniach, mających na celu wsparcie w okresie wdrożenia Systemu ERIF oraz w codziennej pracy z systemem, związanej z transferem danych oraz konfigurowaniem konta w zależności od indywidualnych potrzeb.

W zależności od wybranego wariantu współpracy oferujemy szkolenie:

 • „on-line” – szkolenie indywidualne, przeprowadzane jest telefonicznie, w uzgodnionym wcześniej terminie;
 • w siedzibie Klienta – szkolenie grupowe, przeprowadzane bezpośrednio w siedzibie Klienta, w uzgodnionym wcześniej terminie;
 • w siedzibie lub oddziałach ERIF BIG S.A. – szkolenie grupowe, przeprowadzane bezpośrednio w siedzibie lub oddziałach ERIF BIG S.A., w uzgodnionym wcześniej terminie.

Szkolenie prowadzone jest przez ekspertów zajmujących się rozwojem i optymalizowaniem pracy Systemu. Ma ono na celu przekazanie podstawowych informacji na temat poruszania się po Systemie ERIF oraz kroków, jakie użytkownik powinien podjąć, aby prawidłowo wykonywać wszystkie dostępne operacje (dopisywanie, sprawdzanie, monitorowanie).

W zakresie przygotowania do pracy z Systemem ERIF, Klienci otrzymują także dostęp do szczegółowej instrukcji dotyczącej specyfikacji informacji gospodarczych przekazywanych do ERIF BIG S.A.