Usługi

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. wciąż się rozwija, dbając przy tym o zaspokajanie najistotniejszych i jednocześnie specyficznych potrzeb swoich Klientów. Dlatego też stworzyliśmy specjalnie, dedykowane Państwa instytucjom narzędzia wspierające zarówno zabezpieczenie należności jak i ich skuteczne odzyskiwanie.

Udostępniamy sprawdzoną, aktualną i wiarygodną bazę danych

ERIF BIG S.A. jest aktualnie jedynym w Polsce biurem informacji gospodarczej, które poddaje swoją bazę cyklicznej weryfikacji przez niezależnego biegłego rewidenta. Nasza baza jest źródłem unikalnych danych, z których pod kątem dopisywania i pobierania informacji gospodarczej korzystają m.in.:

  • banki, instytucje finansowe, operatorzy telewizyjni i telefoniczni, dostawcy Internetu, towarzystwa ubezpieczeniowe, formy leasingowe i faktoringowe;
  • mikro, mali i średni przedsiębiorcy;
  • jednostki samorządów terytorialnych, ich jednostki organizacyjne oraz jednostki od nich zależne; wierzyciele wtórni; inne podmioty i instytucje;
  • konsumenci.

Wspieramy w skutecznym odzyskiwaniu należności

Już sam wpis danych osoby zadłużonej do ERIF BIG S.A może ograniczyć jej możliwość skorzystania z powszechnie oferowanych na rynku dóbr i usług, m.in.: zaciągnięcia kredytów, pożyczek, zakupów na raty, zawarcia umów z firmami telekomunikacyjnymi, czy wynajmu mieszkania. Konsekwencje te szybko motywują nierzetelnych płatników do uregulowania zaległych płatności – także tych przedawnionych i po bezskutecznej egzekucji komorniczej.

Dostarczamy pozytywną informację gospodarczą

Zadaniem ERIF BIG S.A. jest przyjmowanie, przechowywanie i udostępnianie informacji gospodarczych. Mogą to być zarówno dane negatywne – o nieuregulowanych na czas zobowiązaniach pieniężnych; jak i pozytywne – dotyczące terminowego wywiązania się z płatności. ERIF promuje na rynku ideę honorowania informacji pozytywnej wpisanej do BIG-u, jako potwierdzenia wiarygodnego profilu płatniczego danego podmiotu czy konsumenta.

Oferujemy optymalne i sprawdzone rozwiązania

Od wielu lat współpracujemy z przedstawicielami wielu obszarów rynku. Dzięki temu posiadamy bogate doświadczenie i wiedzę na temat indywidualnych potrzeb Klientów z różnych branż i sektorów działalności gospodarczej.

Wiemy:

  • co jest dla nich ważne i priorytetowe
  • co będzie wymagało zastosowania szczególnych rozwiązań i indywidualnego doboru narzędzi
  • co nie znajdzie swojego praktycznego wykorzystania ze względu na specyfikę zadań realizowanych przez danego Klienta

To pozwala nam na oferowanie naszym Klientom optymalnych i sprawdzonych, a dzięki temu skutecznych, rozwiązań dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb, możliwości i oczekiwań.

Pomagamy budować pozytywny wizerunek

Pozytywny wizerunek to obecnie ogromny atut na rynku. Wsparciem dla Państwa w procesie jego wzmacniania może stać się budowanie pozytywnej historii płatniczej klientów, kontrahentów, odbiorców usług i produktów, którzy terminowo wywiązują się ze swoich zobowiązań. Wystarczy za ich zgodą dopisywać pozytywne informacje gospodarcze, aby tym sposobem kreować wizerunek partnera, który dba o wiarygodność finansową swoich klientów.

Wspieramy w edukowaniu rynku i komunikacji z nim

Zdajemy sobie sprawę z tego jak ważne jest edukowanie rynku w zakresie funkcjonowania biur informacji gospodarczej, sankcji wpisu do ERIF BIG S.A. oraz jej konsekwencji, a przede wszystkim w zakresie działań, jakie dana osoba zadłużona może podjąć, aby negatywny wpis został jak najszybciej usunięty, a w jego miejsce pojawił się wpis pozytywny. Wiemy, że taka edukacja runku i społeczeństwa to proces konieczny i długoterminowy. Dlatego od kilku lat jesteśmy konsekwentni w jego realizacji.

Dodatkowo specjalnie dla naszych Klientów przygotowaliśmy dedykowany pakiet materiałów graficznych ułatwiających komunikację nie tylko z dłużnikami, ale z całym społeczeństwem, które na co dzień spotyka się z problemami zadłużenia i staje przed wyborami, jakie zobowiązania spłacać w terminie w związku z ograniczonymi środkami finansowymi. Tym samym społeczeństwo potrzebuje informacji niezbędnych do podjęcia właściwych decyzji. Informacje te dostarczamy Państwu w postaci dedykowanych materiałów graficznych. W ramach współpracy ERIF BIG S.A. dostarcza ulotki, naklejki i plakaty informujące o konsekwencjach wynikających z figurowania w BIG-u jako dłużnik oraz o wykorzystywaniu przez danego Klienta narzędzi prewencyjnych.

Gwarantujemy stałą i fachową obsługę

Każdy z naszych Klientów już podczas pierwszej rozmowy otrzymuje wsparcie dedykowanego doradcy, który stanie się jego indywidualnym opiekunem po podpisaniu umowy o współpracy. Jego zadaniem jest odpowiedni dobór narzędzi ERIF BIG S.A. oraz pomoc przy ich wdrażaniu. Służymy Państwu naszą wiedzą i doświadczeniem. Chętnie udzielimy wyczerpujących odpowiedzi na każde pytanie i przeprowadzimy kompleksowe szkolenie w wybranej przez Państwa formie.