Koalicja Odpowiedzialnych Miast – Płacenie ma znaczenie

Jeśli chcą Państwo poznać szczegółowe informacje o zasadach dołączenia do Koalicji Odpowiedzialnych Miast i poznać korzyści wynikające z członkostwa – zapraszamy do kontaktu z nami:

 

Imię i nazwisko *

Nazwa jednostki *

Twój email *
Numer telefonu *
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie informacji o treści i charakterze marketingowym z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych, w szczególności telefonu, oraz automatycznych systemów wywołujących.

 

Na czym polega nasza inicjatywa?

Koalicja Odpowiedzialnych Miast to inicjatywa, która powstała w oparciu o ideę, w którą głęboko wierzymy w biurze informacji gospodarczej ERIF. Uważamy, że warto honorować dobrych płatników i wspierać budowanie pozytywnej historii płatniczej mieszkańców, którzy sumiennie regulują swoje zobowiązania.
Nasze biuro informacji gospodarczej już od dawna promuje wzmacnianie wiarygodności płatniczej społeczeństwa.

Na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych wierzyciele mogą dopisywać do BIG zarówno informacje o niezapłaconych należnościach, jak i o tych opłaconych w ustawowym terminie[1] . Informacje pozytywne to wpisy od wierzycieli, które potwierdzają wiarygodność finansową konsumentów i mogą budować ich pozytywną historię płatniczą.

 

 

 

Dlaczego informacje pozytywne są tak ważne?

Jak wynika z raportu „Wielkość i struktura bazy danych ERIF BIG S.A. za II kwartał 2018 roku” możliwość potwierdzenia dobrej postawy płatniczej jest coraz częściej wykorzystywana przez firmy do promowania rzetelności klientów w obrocie gospodarczym. Dlatego każda informacja pozytywna, czyli ta o opłaconych w terminie rachunkach, ratach kredytu lub pożyczki i innych należności, buduje wiarygodność finansową każdego konsumenta (odnośnik do raport „Analysis Of Credit Reporting in Europe”). Coraz częściej różnego rodzaju firmy i instytucje poszukują źródeł informacji o rzetelności swoich klientów także w BIG.

Dane ERIF BIG S.A. pokazują, że Polacy chcą budować swoją pozytywną historię płatniczą. Jednak nie każdy wierzyciel przekazuje takie informacje do BIG.

Dlatego też ERIF BIG S.A. wyszło z inicjatywą polegającą na zachęcaniu miast, gmin i powiatów do budowania pozytywnej historii płatniczej swoich mieszkańców.

 

 

Pierwsze informacje i korzyści zaangażowania się w nową ideę przekazaliśmy skarbnikom miast i gmin podczas XVI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w 2018 roku. Artykuł na ten temat znajdą Państwo tutaj >>

Dodatkowe informacje o naszej inicjatywie prezentujemy Państwu w załączonej poniżej broszurze do pobrania:

 

 

 

[1]   zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych do 29 dnia od daty wymagalności