Aspekty prawne

Działalność biur informacji gospodarczej w Polsce reguluje akt prawny:

Źródło: sejm.gov.pl [22.07.2015]

ERIF BIG S.A. nawiązuje współpracę m.in. z jednostkami odpowiedzialnymi za realizację zadań wynikających z zapisów szczegółowych:

Źródło: sejm.gov.pl [18.10.2012]

Źródło: sejm.gov.pl [18.10.2012]

Są to: MOPS, GOPS, OPS, PCPR, MOPR itp.