Władze

Osoby kierujące działalnością ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. są od lat związane z rynkiem finansowym. Ich wiedza i wieloletnie doświadczenie w branży pozwala na ciągły rozwój spółki i budowanie jej pozycji na rynku.

Edyta Szymczak – Prezes Zarządu ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.

Z branżą finansową związana od ponad 15 lat, w tym od ponad 10 lat z rynkiem wymiany informacji gospodarczej. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydziału Handlu Zagranicznego Kierunku Menedżerskiego.

W swojej karierze zawodowej pełniła funkcje m.in. dyrektora sprzedaży,  dyrektora operacyjnego, pełnomocnika zarządu, członka zarządu. Od 2007 roku w Grupie Kapitałowej KRUK. W latach 2009-2011 odpowiadała za monitoring zgodności działalności Biura Informacji Gospodarczej z regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi w obszarze autonomicznym oraz hybrydowym w ramach usług zintegrowanych w Grupie Kapitałowej. Nadzorowała również obsługę konsumentów. Od połowy 2011 roku prezes zarządu ERIF BIG S.A.

Od czerwca 2015 roku członek Rady Nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych w Konfederacji Lewiatan. W przeszłości również członek Komisji Etyki w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. W 2016 roku wyróżniona tytułem, „Postać Roku” za szczególny wkład w rozwój pozabankowego sektora pożyczkowego w Polsce przez Loan Awards. Członek wielu rad programowych.

 

Rada Nadzorcza

Piotr Krupa – Członek Rady Nadzorczej

Urszula Okarma – Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Kułton – Członek Rady Nadzorczej