Podstawa prawna

Od 2003 r. obowiązują w Polsce regulacje prawne, umożliwiające wymianę danych na temat wiarygodności płatniczej kon­sumentów, przedsiębiorców i innych podmiotów biorących udział w obrocie gospodarczym. Podstawę prawną udostępniania informacji gospodarczych za pośrednictwem ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. stanowi Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczej (Dz. U. Nr 81, poz.530 z późn. zm.). Nadzór nad działalnością ERIF BIG S.A. sprawuje Ministerstwo Gospodarki, które zatwierdza Regulamin Zarządzania Danymi, określający m.in. szczegółowe rozwiązania organizacyjne oraz techniczne związane z udostępnianiem informacji oraz sposoby zabezpieczenia tych informacji. Natomiast nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych kontrolę sprawuje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Biura informacji gospodarczej mogą przyjmować, przechowywać oraz ujawniać informacje gospodarcze o:

  • zaległościach w spłacie zobowiązań (informacje negatywne);
  • rzetelnym regulowaniu zobowiązań (informacje pozytywne);
  • posłużeniu się sfałszowanym lub cudzym dokumentem.

Każda informacja gospodarcza składa się z trzech głównych elementów:

  • danych o wierzycielu, czyli o podmiocie przekazującym dane do BIGu;
  • danych o dłużniku lub rzetelnym płatniku;
  • danych o zaległym bądź terminowo spłacanym zobowiązaniu.