Misja

Wykorzystując wieloletnie do­świadczenie oraz wsparcie Grupy Kapitałowej KRUK, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. efektywnie wspomaga procesy związane z zachowaniem płynności finansowej i likwidowaniem poziomu złych długów, oferując narzędzia z zakresu oceny ryzyka oraz efektywnego odzyskiwania należności.

Misją ERIF BIG S.A. jest budowanie wiarygodności i odpowiedzialności w relacjach między uczestnikami obrotu gospodarczego. Jednocześnie wzmacniamy bezpieczeństwo zawieranych przez nich transakcji finansowych.

Jako wiarygodne źródło unikatowych informacji o zachowaniach płatniczych konsu­mentów oraz podmiotów gospodarczych, dążymy do rozpowszechnienia wśród wszystkich podmiotów na rynku świadomości prawa dostępu do informacji gospodar­czych, sankcji wynikających z niewywiązywania się z podjętych zobowiązań, jak również korzyści wynikających z bycia su­miennym płatnikiem.

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. to:

  • Źródło unikatowych informacji

Baza ERIF jest wartościowym i unikatowym zbiorem danych o osobach zadłużonych jak również o terminowych płatnikach.

  • Wsparcie dla procesów prewencji i windykacji

Otrzymują Państwo dodatkowe narzędzia pomagające diagnozować wiarygodność klientów i kontrahentów oraz odzyskiwać należności.

  • Gwarancja bezpieczeństwa i wiarygodność informacji

Działamy zgodnie z prawem, a baza ERIF, jako jedyna na polskim rynku, jest cyklicznie weryfikowana przez biegłego rewidenta.

  • Dopasowane rozwiązania

Jesteśmy otwarci na różnorodne formy współpracy, a znajomość rynku pozwala nam proponować optymalne rozwiązania.

  • Stała opieka i wsparcie

Jesteśmy ukierunkowani na budowanie długotrwałych relacji z klientami oraz na uzyskanie najlepszych efektów we współpracy.