Grupa Kapitałowa KRUK

W skład Grupy wchodzą m.in.:

 

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

ERIF BIG S.A. jest jedną ze spółek należących do Grupy Kapitałowej KRUK. Jako jedno z pięciu działających w Polsce biur informacji gospodarczej przyjmuje, przechowuje oraz ujawniania informacje gospodarcze o dłużnikach, a także o podmiotach, które terminowo regulują zobowiązania. 

Zamieszczenie informacji w ERIF BIG S.A. może utrudniać lub uniemożliwiać dłużnikom korzystanie z produktów bankowych, uzyskiwanie pożyczek, zakupów ratalnych, czy zawieranie umów z dostawcami usług np. telekomunikacyjnych. Sumienni płatnicy mają natomiast możliwość potwierdzenia swojej wiarygodności finansowej.

Po wejściu w życie nowej ustawy z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych informacje o nierzetelnych płatnikach może, przy zachowaniu warunków opisanych w ustawie, zamieszczać praktycznie każdy przedsiębiorca i osoba fizyczna.

ERIF BIG S.A. współpracuje z dużymi przedsiębiorstwami, instytucjami finansowymi, a także z firmami z sektora MŚP z różnych branż gospodarki. W gronie klientów ERIF BIG S.A. znajdują się również fundusze sekurytyzacyjne, jednostki samorządu terytorialnego i spółki prawa handlowego działające na rzecz gmin. Za pośrednictwem serwisu infoKonsument.pl z usług rejestru ERIF BIG S.A. korzystają również konsumenci.

 

Nowe logo_png

KRUK S.A.

KRUK S.A. od wielu lat jest liderem branży zarządzania wierzytelnościami i kluczowym graczem zarówno w obszarze windykacji na zlecenie jak i obrotu wierzytelnościami.

Dzięki KRUKowi rękę na pulsie należności trzymają banki, pośrednicy kredytowi, ubezpieczyciele i inne instytucje finansowe, operatorzy telefonii komórkowej i stacjonarnej, telewizyjne platformy cyfrowe oraz telewizje kablowe. KRUK współpracuje także ze spółdzielniami mieszkaniowymi, zakładami energetycznymi, firmami dystrybucyjnymi i handlowymi (z sektora FMCG) i innymi podmiotami, których dłużnikami są klienci indywidualni oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

Odzyskując należności KRUK S.A. przywraca je do obrotu gospodarczego, reguluje płynność finansową przedsiębiorstw oraz pobudza koniunkturę rynkową. Dbając o zdrowe finanse swoich Klientów posługuje się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, stawiając na skuteczność oraz wysoką jakość procesów windykacyjnych.

Więcej informacji o firmie i jej usługach na stronie www.kruk.eu

 

Kancelaria Prawna RAVEN Krupa & Stańko

Kancelaria Prawna RAVEN Krupa & Stańko spółka komandytowa powstała w sierpniu 2006 roku. Jej fundamentem był istniejący wcześniej departament Windykacji Sądowej i Egzekucyjnej KRUK S.A.

Silną stroną Kancelarii są ludzie: liczny zespół doświadczonych specjalistów, prawników, radców prawnych i konsultantów. Struktura Kancelarii opiera się na zespołach ekspertów przygotowanych do prowadzenia postępowań podzielonych ze względu na ich charakter oraz etap.

RAVEN specjalizuje się w obsłudze wierzytelności. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw daje możliwość zapewnienia klientom Grupy Kapitałowej KRUK najwyższej jakości usług.

Pracownicy Kancelarii zapewniają także doradztwo w projektach związanych z nabywaniem i obsługą pakietów wierzytelności, w tym zwłaszcza projektach sekurytyzacyjnych oraz prowadzą procesy due diligence portfeli wierzytelności.

Więcej informacji o firmie i jej usługach na stronie www.kancelariaraven.pl

 

Nowe logo_png

KRUK România S.R.L i KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.

Działalność spółek KRUK w Rumunii oraz Czechach obejmuje kompleksowe zarządzanie wierzytelnościami konsumenckimi.

Strategicznymi klientami spółek w każdym z tych krajów są banki, instytucje finansowe, operatorzy telekomunikacyjni oraz inne firmy usługowe i przedsiębiorstwa z sektora FMCG. KRUK România S.R.L i KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. wyróżnia nowoczesna technologia zarządzania danymi, innowacyjne narzędzia windykacyjne, a także doświadczona kadra menedżerska.

Więcej informacji o firmie i jej usługach na stronie www.ro.kruk.eu oraz www.cz.kruk.eu