Baza Danych

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. jest aktualnie jedynym w Polsce biurem, które co kwartał poddaje swoją bazę weryfikacji przeprowadzanej przez niezależnego biegłego rewidenta – KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Pierwsza weryfikacja została przeprowadzona po I kwartale 2011 roku. Wtedy w naszej bazie figurowało 600 tys. rekordów, a wpisane do niego sprawy przekraczały wartość 2,5 miliarda złotych. Od tamtej pory ERIF BIG S.A. odnotowuje ciągły i dynamiczny rozwój swojej bazy danych. Wzrasta zarówno ilość spraw opublikowanych w rejestrze ERIF BIG S.A., jak również ich wartość.

Już w IV kwartale 2011 roku odnotowaliśmy ponad 1 milion wpisów. W tym samym raporcie pojawiła się informacja o pierwszych wpisach pozytywnych, czyli terminowo uregulowanych zobowiązaniach.

Aktualne dane – IV kwartał 2018

Na dzień 2 stycznia 2019 roku w bazie ERIF BIG S.A. figurowało łącznie ponad 53 mln spraw o wartości ponad 42,6 mld zł, w tym ponad 49,6 mln spraw dotyczących informacji pozytywnej.

 

Wykres 1. Dynamika wzrostu liczby spraw w ERIF BIG S.A.

 

 

 

Wykres 2. Dynamika wzrostu wartości spraw w ERIF BIG S.A.