Nowy raport o firmie

Teraz będziesz mógł łatwo i wygodnie pobrać w ERIF BIG S.A informacje o interesującym Cię przedsiębiorcy ze wszystkich biur informacji gospodarczej, które działają na polskim rynku. Wystarczy, że złożysz jedno zapytanie w ERIF, a my – w Twoim imieniu – zapytamy pozostałe wybrane przez Ciebie biura informacji gospodarczej (w skrócie: BIG) i przedstawimy Ci zbiorczy raport. Możesz wybrać informację ze wszystkich istniejących biur, bądź tylko z wybranych – tych, które najbardziej Cię interesują.

Nawet 5 raportów w jednym.

Już dziś zamów kompleksową informację o firmie.

Co zyskasz?

 • upewnisz się czy współpraca z wybranym przedsiębiorcą jest bezpieczna
 • zaoszczędzisz czas potrzebny na kompleksową weryfikację w kilku BIGach
 • łatwo zinterpretujesz dane zebrane w jednym raporcie

Korzyści wynikające z nowej ustawy

 • Ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej,
 • Przyspieszy rotację należności, ułatwi ich dochodzenie i pozwoli na zmniejszy zatory płatnicze;
 • Pozwoli zmniejszyć koszty przekazywania danych swoich klientów i kontrahentów do BIG;
 • Usprawni proces przekazywania zaległości, w tym szczególnie zaległości okresowych;
 • Zapewni dostęp do pełnych, zintegrowanych, kompleksowych informacji także z innych BIG, a także innych źródeł, również publicznych;
 • Pozwoli na łatwiejszą interpretację danych odbieranych z systemu biura informacji gospodarczej.

Informacje pozytywne

INFORMACJA POZYTYWNA – to wpis do biura informacji gospodarczej, który potwierdza terminowe wywiązanie się konsumentów lub przedsiębiorców ze swoich zobowiązań finansowych. Posiadana pozytywna historia płatnicza może pomóc Ci w przyszłości np. w negocjacji lepszych warunków współpracy z dostawcami różnych usług.

Każdy z nas opłaca co miesiąc różne rachunki – faktury, raty kredytów, pożyczki, opłaty za czynsz, prąd, gaz, itp. Aby budować pozytywną historię płatniczą, najprościej poprosić usługodawcę, żeby dopisywał do BIG-u pozytywną informację o tym, że spłacamy swoje zobowiązania w terminie.

Od 13 listopada 2017 zwróć szczególna uwagę na terminy regulowania swoich zobowiązań.
Teraz tylko zobowiązania zapłacone w terminie lub z niewielkim opóźnieniem będą mogły być wpisane jako informacje pozytywne.
Możliwy termin opóźnienia skrócony został do 29 dni.

Informacje negatywne

INFORMACJA NEGATYWNA – to dane o zadłużeniu firm lub konsumentów, którzy nie regulują terminowo swoich zobowiązań. Posiadanie informacji negatywnej może m.in. utrudnić lub nawet uniemożliwić uzyskanie pożyczki, kredytu, zawarcie umowy abonenckiej na telefon, telewizję lub Internet. Dodatkowo, w przypadku firm mogą wystąpić problemy z kredytem kupieckim, leasingiem czy wynajmem powierzchni biurowych i magazynowych.

Jak ustrzec się negatywnego wpisu w BIG? Systematycznie płać swoje zobowiązania, a jak już przydarzy się wpis od razu skontaktuj się z wierzycielem w celu uzgodnienia sposobu rozwiązania problemu.

Najważniejsze zmiany!

 • Szybciej można zostać wpisanym na listę dłużników. Możesz zostać dopisany do BIG już w 30 dniu od terminu płatności wyznaczonego przez dostawcę.
 • Zobowiązania konsumentów nie trafią do BIG, jeżeli upłynęło 10 lat od terminu wymagalności.
 • Przedsiębiorcy szybciej i łatwiej dopiszą zobowiązania dłużników dzięki możliwości wysyłania wezwań pocztą elektroniczną.
 • Zobowiązania okresowe trafią do rejestru dłużników szybciej i bez ponownego uprzedzenia na podstawie pierwszego wysłanego wezwania.

Sprzeciw

Dzięki najnowszym zmianom masz możliwość zgłoszenia sprzeciwu, który dotyczy Twojego zobowiązania. Możesz zgłosić zastrzeżenia dotyczące nieaktualności, nieprawdziwości czy niekompletności informacji gospodarczej do wierzyciela przed wpisem do BIG lub po dokonaniu wpisu bezpośrednio do Biura.

Informacje pozytywne

INFORMACJA POZYTYWNA – to wpis do biura informacji gospodarczej, który potwierdza terminowe wywiązanie się konsumentów lub przedsiębiorców ze swoich zobowiązań finansowych. Posiadana pozytywna historia płatnicza może pomóc Ci w przyszłości np. w negocjacji lepszych warunków współpracy z dostawcami różnych usług.

Każdy z nas opłaca co miesiąc różne rachunki – faktury, raty kredytów, pożyczki, opłaty za czynsz, prąd, gaz, itp. Aby budować pozytywną historię płatniczą, najprościej poprosić usługodawcę, żeby dopisywał do BIG-u pozytywną informację o tym, że spłacamy swoje zobowiązania w terminie.

Pamiętaj jednak o udokumentowaniu okoliczności uzasadniających Twój sprzeciw.

Przedawnienie

Możesz również poinformować wierzyciela, że uważasz swoje zobowiązanie za przedawnione. Jeśli zdecydujesz się poinformować o tym swojego wierzyciela, ma on obowiązek przekazać tę informację do BIG-u, w którym umieścił negatywną informację na temat Twojego zobowiązania.

Pamiętaj jednak o tym, że nie zwalnia Cię to z obowiązku spłaty zobowiązania.

Co przynoszą zmiany związane z tzw. „pakietem wierzycielskim?
Kto na nich skorzysta?

13 listopada 2017 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010r. (Dz. U. nr 81, poz. 530 z późn. zm.). Zmiany, związane z wprowadzeniem tzw. pakietu wierzycielskiego, mają przede wszystkim poprawić funkcjonowanie małych przedsiębiorców w obrocie gospodarczym oraz zmniejszyć zatory płatnicze.

Ostatecznie na tych legislacyjnych zmianach skorzystają wszyscy uczestnicy rynku wymiany informacji gospodarczej.

Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj krótki film o zmianach.

O zmianach przeczytaj również w poniższej sekcji.

 

Które wprowadzone zmiany przedsiębiorcy oceniają pozytywnie:

Szybsze raportowanie informacji pozytywnej, czyli szybsze budowanie pozytywnej historii płatniczej i wizerunku

68,6%

prowadzących jednoosobową działalność

66,6%

właścicieli pozostałych firm

Możliwość wniesienia przez zalegającego z płatnością sprzeciwu wobec dokonanego wpisu do BIG

66%

prowadzących jednoosobową działalność

62,7%

właścicieli pozostałych firm

Zainteresowanie narzędziami BIG stale rośnie.

Jak korzystają z nich przedsiębiorcy?

Dotychczas z usług BIG skorzystało

63,3%

prowadzących jednoosobową działalność

80,2%

właścicieli pozostałych firm

Świadomość wpływu informacji o zaległych płatnościach na dostęp do kredytów i pożyczek

66%

prowadzących jednoosobową działalność

58,7%

właścicieli pozostałych firm

Znajomość praw – przedsiębiorcy

Czy zna Pan/i swoje prawa wynikające z ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. regulującej działalność Biur Informacji Gospodarczych (BIG) mówiąca o udostępnianiu i wymianie informacji gospodarczych? Czy są to:

Drogi Kliencie,

w związku z naszym obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego jako RODO, chcielibyśmy poinformować Cię o możliwym przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych i zasadach na jakich się to odbywa, jeżeli wyrazisz zgodę na to przetwarzanie. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, jeśli będziesz miał dodatkowe pytania, możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie (00-095) przy Placu Bankowym 2, adres e-mail: bok@erif.pl, zwana dalej jako „ERIF”.
II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących Ci w związku z tym praw. Możesz do niego napisać na adres e-mail: dpo@erif.pl.
III. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO,) przetwarzamy w celach marketingowych, w szczególności w celu przedstawienia Ci oferty współpracy, Twoje następujące dane osobowe:
– imię,
– nazwisko,
– adres e-mail,
– numer telefonu.

IV. Okres, przez jaki Twoje dane będą przechowywane
Twoje dane osobowe będą przechowywane, dopóki nie wycofasz zgody na ich przetwarzanie.
V. Twoje prawa w stosunku do danych osobowych
Zgoda na przetwarzanie danych, którą wyraziłeś, ma charakter dobrowolny i w każdej chwili możesz ją wycofać (np. poprzez kontakt mailowy z Administratorem danych pod adresem: bok@erif.pl lub po zalogowaniu na konto użytkownika z zakładce „Moje konto – Ustawienia konta”). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zgodnie z RODO – masz prawo:
• otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez ERIF Twoich danych osobowych oraz ich kopię,
• przenoszenia dostarczonych przez Ciebie danych osobowych,
Możesz także żądać:
• sprostowania swoich danych, gdy posiadamy nieprawidłowe, np. nieaktualne
• usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), zwłaszcza, gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, lub są przetwarzane niezgodnie z prawem lub też gdy obowiązek ich usunięcia wynika z przepisów prawa, lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, a my nie będziemy mieć innej podstawy ich przetwarzania;
• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, zwłaszcza, gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem.
Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień możesz: zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej na adres bok@erif.pl,
• pocztą tradycyjną na adres ERIF BIG S.A. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa,
• osobiście w siedzibie Biura.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.