Data publikacji:

Podstawy bankowości: WIBOR

Niektórych zakupów trudno dokonać bez zewnętrznego finansowania. Wielu Polaków kupuje mieszkania tylko dzięki kredytom hipotecznym. Decydując się na nawiązanie z bankiem wieloletniej umowy, trzeba dokładnie poznać jej składowe i ocenić, o ile z biegiem czasu wzrośnie rata kredytu. Precyzyjne określenie tych kosztów nie jest możliwe ze względu na zmienną stawkę bazową – WIBOR. Warto jednak poznać zasady jej aktualizacji i mieć świadomość, jak często będzie zmieniać się oprocentowanie.

Parametry wpływające na wysokość rat kredytu 

 

Dwa z najważniejszych czynników wpływających na to, ile raty kredytu płacimy każdego miesiąca to marża banku i stopa procentowa.

Marża banku jest stała przez cały okres spłaty, ale jej wysokość można negocjować. Szanse na udane negocjacje mają przede wszystkim osoby, które wnoszą wyższy wkład własny i korzystają z dodatkowych produktów banku, takich jak konta czy ubezpieczenia.

Oprocentowanie w odróżnieniu od marży może się zmieniać w trakcie trwania umowy kredytowej. Wpływa na nie stawka bazowa, w przypadku polskiej waluty – WIBOR. Nawet niewielkie zmiany stóp bazowych przekładają się na różnice w wysokości raty sięgające kilkudziesięciu – kilkuset złotych.

Czym jest WIBOR 

 

 

WIBOR to skrót od Warsaw Interbank Offered Rate, czyli referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Zgodnie z nią banki uczestniczące w panelu WIBOR udzielają pożyczek innym bankom.

Stopa WIBOR aktualizowana jest każdego dnia roboczego, o godzinie 11, przez Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska. Proces ten nazywany jest fixingiem. Z wysokości oprocentowania banków odrzucane są wartości skrajne, a z pozostałych wylicza się średnią arytmetyczną.

Jak często banki aktualizują oprocentowanie?

 

WIBOR ustalany jest na okresy czasowe dla kredytów udzielanych sobie wzajemnie przez banki. Symbol przy skrócie WIBOR oznacza czas, na jaki pożyczka została udzielona. Zgodnie z tym:

  • WIBOR ON – to kredyt jednodniowy,
  • WIBOR 1W – kredyt na 1 tydzień,
  • WIBOR 1M – kredyt na 1 miesiąc,
  • WIBOR 3M – kredyt na 3 miesiące,
  • WIBOR 6M – kredyt sześciomiesięczny,
  • WIBOR 1Y – kredyt na 1 rok.

W opisie kredytu zawsze znajduje się informacja o tym, jak często będzie zmieniane oprocentowanie. Jeśli więc pojawia się tam najczęściej stosowane oznaczenie – 3M, kredytobiorca może oczekiwać, że trzy kolejne raty kredytu zawsze będą wyliczane na podstawie tej samej stawki, zanim zostanie ona zaktualizowana.

Niektóre banki dokonują zmian stawki tylko wtedy, gdy nowa wartość WIBOR różni się od poprzedniej np. o 0,1 punktu procentowego. Inne w umowach zawierają zapis, że zmiana nastąpi tylko w ramach pewnych progów, określających minimalną i maksymalną zmianę oprocentowania.

 

Kiedy stawka WIBOR rośnie, kredytobiorcy płacą wyższe raty. Kiedy WIBOR maleje, można cieszyć się z niższych lat. Zmiany te odczuwalne są jednak głównie przez te osoby, które spłacają kredyt już od jakiegoś czasu. Ci, którzy dopiero zamierzają zaciągnąć zobowiązanie, mogą oczekiwać, że w okresie niższych stawek WIBOR, banki będą rekompensować sobie straty, podwyższając swoją marżę, która pozostanie wysoka aż do końca trwania umowy.