Data publikacji:

Statystyki wskazują, że nawet co druga firma w Polsce ma problem z opóźnionymi płatnościami. To poważne zagrożenie dla rozwoju gospodarczego całego kraju. Często wystarczą zaledwie dwa miesiące bez płatności od kluczowego klienta, aby przedsiębiorstwo utraciło płynność finansową. Konsekwencje tego wydarzenia odczuwają kolejni kontrahenci, a nieterminowe spłaty stają się powoli regułą. Można jednak aktywnie temu przeciwdziałać. Jednym z narzędzi, które pozwalają ocenić ryzyko biznesowej współpracy, jest lista dłużników bankowych.

Czytaj więcej

Data publikacji:

Płynność finansowa to czynnik niezbędny do prawidłowego funkcjonowania firmy. Żadna z nich nie chce dopuścić do utraty wiarygodności, która spowodowałaby obniżenie wypracowanej pozycji rynkowej. Aby się przed tym zabezpieczyć, niektóre z przedsiębiorstw wykorzystują faktoring z regresem lub bez regresu. Na czym polegają te rozwiązania?

Czytaj więcej

Data publikacji:

Ryzyko to nieodłączny element prowadzenia każdej działalności. Oznacza niebezpieczeństwo, że dane przedsiębiorstwo czy przedsiębiorca poniesie straty w wyniku swoich decyzji. Można zminimalizować to zagrożenie poprzez zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie.

Czytaj więcej

Data publikacji:

Jednym z najważniejszych celów Unii Europejskiej na najbliższe lata jest zrównoważony rozwój, który ma przyczynić się do zwiększenia liczby miejsc pracy oraz polepszenia warunków życia obywateli, przez wzrost konkurencyjności gospodarek państw członkowskich.

W ramach unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 obok samorządów, to przedsiębiorcy stali się najliczniejszą grupą beneficjentów programów unijnego wsparcia finansowego.

Czytaj więcej