Data publikacji:

W Polsce istnieje kilka instytucji, które zajmują się gromadzeniem i udostępnianiem danych na temat spłaconych i niespłaconych zobowiązań. Głównym celem ich powstania było ułatwienie określenia wiarygodności finansowej konsumenta lub przedsiębiorcy instytucjom finansowym, w których osoby te ubiegały się o dofinansowanie. Z czasem ich działalność poszerzyła się o udostępnianie danych przedsiębiorcom i konsumentom, w celu wspierania prewencji i windykacji. Instytucje te zajmują się również edukowaniem na temat konsekwencji niewywiązywania się ze zobowiązań finansowych.

Czytaj więcej

Data publikacji:

Co dzieje się z pieniędzmi klientów bankrutujących banków? Choć prawdopodobieństwo upadłości czy zawieszenia działalności przez instytucje finansowe jest stosunkowo niewielkie, to jednak jeśli się wydarzy, dotyka naraz tysięcy osób. Na szczęście nie tracą oni całych swoich oszczędności – dba o to Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Co to za instytucja i kiedy można liczyć na jej pomoc?

Czytaj więcej

Data publikacji:

Początkujący przedsiębiorca zapytany o to, jakie ma obowiązki związane z prowadzoną przez siebie firmą, zazwyczaj powie o płaceniu podatków czy przestrzeganiu kodeksu pracy. Nie każdy pamięta, że posiadanie firmy zobowiązuje również do dbania o środowisko naturalne. W jaki sposób? Kwestie te reguluje ustawa prawo o ochronie środowiska. Oto jej najważniejsze postanowienia.

Czytaj więcej