Data publikacji:

Każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z faktu, że wszelkiego rodzaju zobowiązania finansowe należy spłacać terminowo. Za każde opóźnienie w płatnościach mogą być naliczane odsetki za opóźnienie. W tym artykule odpowiadamy na dwa istotne pytania: ile wynoszą odsetki ustawowe oraz kiedy są one naliczane?

Czytaj więcej

Data publikacji:

Niespłacone przez kontrahentów zobowiązania są główną przyczyną zatorów płatniczych i poważnych kłopotów finansowych w firmie. Dlatego warto rozważyć każdą możliwość odzyskania pieniędzy. Jedną z nich jest sprzedaż długów. Jakie korzyści daje takie rozwiązanie oraz jak wyglądają regulacje prawne?

Czytaj więcej

Data publikacji:

Niespłacone długi alimentacyjne to problem, z którym zmagają się jednostki samorządu terytorialnego. Jak wynika z Raportu „Alimenty – wspólna sprawa”, podsumowującego działania Zespołu Ekspertów do spraw Alimentów, 10% dzieci i młodych w wieku do 25 lat nie otrzymuje należnych im świadczeń. To ponad milion dzieci, które nie otrzymują środków finansowych przyznanych przez sąd.

Czytaj więcej

Data publikacji:

Spłata kilku kredytów jednocześnie sprawia problemy z dopięciem budżetu firmy? A może potrzebny jest nowy kredyt, lecz trudno go połączyć z tym obecnie spłacanym? W tym artykule wyjaśniamy na czym polega konsolidacja kredytu.

Czytaj więcej