Data publikacji:

Główny Urząd Statystyczny – czego się można z niego dowiedzieć?

W tym roku Główny Urząd Statystyczny obchodzi 100 lat. Z tej okazji Główny Urząd Statystyczny, a także wojewódzkie urzędy statystyczne przygotowały szereg wydarzeń –  konferencje, seminaria i dni otwarte.

13 lipca 1918 roku Rada Regencyjna Królestwa Polskiego wydała Reskrypt o powstaniu GUS. W tym roku Główny Urząd Statystyczny obchodzi 100 lat. Z tej okazji Główny Urząd Statystyczny, a także wojewódzkie urzędy statystyczne przygotowały szereg wydarzeń –  konferencje, seminaria i dni otwarte.

Aby uzyskać więcej informacji na temat organizowanych wydarzeń, wystarczy kliknąć w link: https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5693/37/1/1/obchody_100-lecia_glownego_urzedu_statystycznego.pdf 

 

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny (w skrócie: GUS) to centralny organ administracji rządowej podległy Prezesowi Rady Ministrów. Urząd ten zajmuje się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych, które dotyczą większości dziedzin życia publicznego. Gromadzone są też informacje związane z niektórymi sferami życia prywatnego. GUS-owi przewodniczy prezes, który podlega Prezesowi Rady Ministrów. Główna siedziba GUS znajduje się przy al. Niepodległości 208 w Warszawie.

 

 

Jaką rolę pełni GUS?

Misją Głównego Urzędu Statystycznego jest dostarczanie i zapewnianie wiarygodnych, rzetelnych, niezależnych i bardzo jakościowych informacji statystycznych. Dane te odnoszą się do stanu obecnego danej dziedziny życia publicznego, zachodzących zmian w społeczeństwie, gospodarce, a także w środowisku naturalnym. Informacje te służą użytkownikom krajowym i międzynarodowym.

 

Jak zbierane są dane?

Prowadzone badania statystyczne polegają na zbieraniu danych z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego, a także informacji o sytuacji demograficznej i dotyczącej środowiska naturalnego. Publikowane informacje są danymi oficjalnymi.

Dane zbierane są przez pracowników Głównego Urzędu Statystycznego poprzez:

– bezpośredni kontakt z mieszkańcami, którym ankieterzy zadają różne pytania i zapisują odpowiedzi w specjalnych formularzach.

– zbieranie sprawozdań statystycznych przygotowywanych przez pracowników różnych przedsiębiorstw w Polsce.

– źródła administracyjne, czyli statystyki publiczne, dotyczące na przykład danych udostępnianych przez policję na temat przestępczości.

 

 

Jakich informacji dostarcza GUS?

Główny Urząd Statystyczny dostarcza wiele informacji. Gromadzi i udostępnia informacje na temat mieszkańców naszego kraju, środowiska, warunków naszego życia, edukacji, kultury, pracy, finansów, gospodarki, firm, wszystkich dóbr naturalnych, czy produkcji różnych towarów w fabrykach.

 

Jak udostępniane są dane?

Dane udostępniane przez GUS dostępne są na portalu www.stat.gov.pl. Wszystkie publikacje zamieszczane są w formacie PDF i XLS. Tradycyjne publikacje można pozyskać z zasobów bibliotek statystycznych oraz Centralnej Biblioteki Statystycznej w Warszawie.

Znanym i bogatym zbiorem informacji jest Bank Danych Lokalnych. Do innych źródeł danych i informacji należy też Baza DemografiaPortal Geostatystyczny czy system STRATEG.

 

 

 

A co Ty możesz odczytać z danych statystycznych?

 

Dane statystyczne mogą pomóc Ci w znalezieniu odpowiedzi na różne pytania. Na przykład możesz się z nich dowiedzieć:

  • gdzie najtaniej kupisz mieszkanie
  • w jakim zawodzie otrzymasz najlepsze wynagrodzenie
  • gdzie jest największe zanieczyszczenie powietrza
  • do jakich szkół jest najwięcej lub najmniej chętnych
  • w którym mieście jest najwięcej miejsc w przedszkolach
  • itp.