Data publikacji:

Czym jest wywiadownia gospodarcza i kiedy warto z niej korzystać?

Już nawet połowa polskich przedsiębiorstw czeka na zapłatę za sprzedane towary lub usługi dłużej niż dwa miesiące. Sytuacja taka grozi zachwianiem płynności finansowej firmy, a jeśli się przedłuża lub dotyczy kluczowego klienta, nawet bankructwem. Ryzyko w biznesie można jednak znacząco ograniczyć – pomaga w tym wywiadownia gospodarcza. Co to za instytucja i w jaki sposób wspiera przedsiębiorców?

Działalność wywiadowni gospodarczej

Wywiadownie gospodarcze zajmują się zbieraniem informacji z legalnych, dostępnych źródeł, ich oceną i przygotowywaniem raportów na temat badanych przedsiębiorstw. W ich ofercie znajdują się wywiady środowiskowe, zawierające ogólne informacje o wiarygodności i terminowości partnera biznesowego, a także bardziej wyspecjalizowane wywiady windykacyjne, skupiające się na majątku dłużnika i ocenie szans odzyskania należności.

Raporty takie opracowywane są na podstawie wielu różnych źródeł – ewidencji potwierdzających legalność działalności, rejestrów zbierających dane o finansach i zobowiązaniach firm, zbiorów informacji o zdarzeniach prawnych, baz opisujących powiązania pomiędzy różnymi firmami czy danych prasowych.

 

 Kiedy warto zlecić wywiad gospodarczy

 

Przede wszystkim przed rozpoczęciem współpracy z nowym, nieznanym kontrahentem. Takie postępowanie jest normą w krajach Europy Zachodniej. Pozwala ono zaoszczędzić czas, który trzeba by było poświęcić na samodzielne przeszukiwanie różnych źródeł wiedzy o przedsiębiorstwach. Poza tym pomaga w krótkim czasie podjąć decyzję o tym, czy i w jakim stopniu opłaca się współpracować z danym klientem.

 

Wynik raportu z wywiadowni gospodarczej to jasna rekomendacja – pozytywna lub negatywna. Pozwala ona również przewidzieć, jak współpraca z obecnymi kontrahentami może układać się w przyszłości. Sygnalizuje pierwsze symptomy złej kondycji finansowej czy sezonowe wahania zwyczajów płatniczych danego podmiotu.

 

 

Czego można dowiedzieć się dzięki wywiadowi gospodarczemu

W raportach wywiadowni gospodarczych znajdują się informacje opisujące organizację, status prawny i finansowy firmy, oraz ocenę jej wiarygodności. Można w nich znaleźć:

  • formę prawną, strukturę własności i kapitał firmy,
  • informacje o kierownictwie, osobach posiadających prawo reprezentacji,
  • przedmiot działalności firmy,
  • informacje o wypłacalności, obecności w rejestrach długów, doświadczeniach z windykacją, zwyczajach płatniczych, czy innych wskaźnikach ekonomicznych,
  • dane na temat zatrudnienia, inwestycji, kierunków importu i eksportu,
  • informacje o powiązanych firmach.

 

Jeśli okaże się, że klient lub potencjalny współpracownik jest dłużnikiem, możemy przejść na rozliczanie się gotówką lub zastosować przedpłatę. Pozwoli to uniknąć problemów ze ściągalnością należności, a jednocześnie nie zniechęci klientów.