Data publikacji:

Cyfryzacja w Polsce postępuje. Instytucje i urzędy udostępniają coraz więcej kanałów komunikacji, realizując program „Od papierowej do cyfrowej Polski”. W związku z tym wielu przedsiębiorców decyduje się na korzystanie z podpisu elektronicznego. Jest on wygodny i szybki w użyciu, a także generuje spore oszczędności dla firmy. Jak i gdzie go nabyć, jakie są rodzaje podpisów i kiedy można ich użyć – o tym w poniższym poradniku.

Czytaj więcej

Data publikacji:

Błędy w zarządzaniu, niewielkie doświadczenie biznesowe, utrata płynności finansowej, zadłużenie – to czynniki, które prowadzą firmę na skraj upadłości. Można jednak temu zapobiec, reagując w odpowiednim momencie. Specjalistą, który pomaga zagrożonym przedsiębiorcom, jest doradca restrukturyzacyjny. Co dokładnie leży w jego kompetencji i gdzie szukać wsparcia w niełatwym procesie restrukturyzacji firmy?

Czytaj więcej

Data publikacji:

Już nawet połowa polskich przedsiębiorstw czeka na zapłatę za sprzedane towary lub usługi dłużej niż dwa miesiące. Sytuacja taka grozi zachwianiem płynności finansowej firmy, a jeśli się przedłuża lub dotyczy kluczowego klienta, nawet bankructwem. Ryzyko w biznesie można jednak znacząco ograniczyć – pomaga w tym wywiadownia gospodarcza. Co to za instytucja i w jaki sposób wspiera przedsiębiorców?

Czytaj więcej

Data publikacji:

W Polsce istnieje kilka instytucji, które zajmują się gromadzeniem i udostępnianiem danych na temat spłaconych i niespłaconych zobowiązań. Głównym celem ich powstania było ułatwienie określenia wiarygodności finansowej konsumenta lub przedsiębiorcy instytucjom finansowym, w których osoby te ubiegały się o dofinansowanie. Z czasem ich działalność poszerzyła się o udostępnianie danych przedsiębiorcom i konsumentom, w celu wspierania prewencji i windykacji. Instytucje te zajmują się również edukowaniem na temat konsekwencji niewywiązywania się ze zobowiązań finansowych.

Czytaj więcej

Data publikacji:

Co dzieje się z pieniędzmi klientów bankrutujących banków? Choć prawdopodobieństwo upadłości czy zawieszenia działalności przez instytucje finansowe jest stosunkowo niewielkie, to jednak jeśli się wydarzy, dotyka naraz tysięcy osób. Na szczęście nie tracą oni całych swoich oszczędności – dba o to Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Co to za instytucja i kiedy można liczyć na jej pomoc?

Czytaj więcej