Baza wiedzy - kategoria: Zadłużenie

Przedawnienie alimentów – wszystko, co trzeba wiedzieć na temat alimentów

Alimenty – definicja i podstawa prawna Alimenty to obligatoryjne, regularne świadczenia płacone na rzecz członków rodziny. W najczęstszych przypadkach mają one na celu dostarczenie im środków utrzymania, a w razie potrzeby także wychowania. Obowiązek alimentacyjny związany może być z pokrewieństwem, powinowactwem czy małżeństwem. W najszerszym zakresie obowiązek alimentacyjny dotyczy rodziców wobec dzieci. Dziecko ma prawo

Więcej

Odsetki za opóźnienie płatności – ustawowe odsetki – jak obliczyć ich wysokość?

Odsetki ustawowe – definicja i podstawa prawna Jeśli tylko występują przesłanki, aby wystąpić do kontrahenta z żądaniem zapłaty odsetek – czyli właściwie już od pierwszego dnia po terminie spłaty faktury – można to zrobić i wyliczyć należne odsetki na podstawie ustawowych stawek. Odsetki mają określną wartość maksymalną, to znaczy, że nie można naliczyć odsetek przekraczających

Więcej

Zanim wyjedziesz na wakacje… sprawdź biuro podróży

  W latach 2009-2016 niewypłacalność ogłosiły 42 biura podróży. Po pierwszych dwóch miesiącach roku 2018 zadłużenie biur podróży wpisanych do bazy Biura Informacji Gospodarczej ERIF  wynosiło łącznie 4,25 mln. Rekordziści mają zaległości płatnicze na kwotę ponad 320 tysięcy złotych. Te statystyki nie zniechęcają Polaków do podróżowania za granicę – zainteresowanie wakacjami z biurami podróży stale

Więcej

Dłużnicy a skarga pauliańska. Sposób na odzyskanie wierzytelności

Przeniesienie majątku na inną osobę. Do jakich sposobów uciekają się dłużnicy? Nieraz słyszy się o przypadkach dłużników, którzy w obawie przed egzekucją długów ukrywają majątek lub pozbywają się go, przekazując innym osobom. Przykładowa sytuacja jest fikcyjna, jednak podobne do niej wydarzają się niemal każdego dnia: Osoba A pożycza od osoby B 100 tysięcy złotych. Osoba

Więcej

Giełda długów, czyli jak szybko odzyskać choć część należności

Jak walczyć z brakiem terminowych wpłat od kontrahentów i co robić, kiedy maleją szanse na odzyskanie należnych pieniędzy? Jednym z narzędzi, które powinna poznać każda osoba prowadząca własną działalność, jest giełda długów. Giełda długów – na czym polega? Giełda długów pozwala użytkownikom sprzedawać i kupować wierzytelności całkowicie online. Sprzedanie wierzytelności oznacza przeniesienie praw do nich

Więcej