Baza wiedzy - kategoria: Bankowość

Podstawy bankowości: funkcje banku centralnego

Centralnym bankiem w Polsce jest Narodowy Bank Polski. Odpowiada on za politykę pieniężną i stabilność cen, a jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo emisji pieniądza, prowadzi obsługę budżetu państwa, a także podmiotów sektora finansów publicznych oraz gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. NBP pełni

Więcej

Podstawy bankowości: rodzaje banków występujące w Polsce

Czynne korzystanie nie zawsze jednak łączy się z zadowalającym stanem wiedzy – aż 55% Polaków ocenia swój poziom zorientowania w kwestiach ekonomicznych i finansowych od bardzo niskiego do przeciętnego (wyniki badania Poziom edukacji finansowej Polaków 2018 wykonanego na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości). Z myślą o tych osobach prezentujemy kolejny tekst z cyklu „Podstawy bankowości”, na

Więcej

Podstawy bankowości: WIBOR

Parametry wpływające na wysokość rat kredytu    Dwa z najważniejszych czynników wpływających na to, ile raty kredytu płacimy każdego miesiąca to marża banku i stopa procentowa. Marża banku jest stała przez cały okres spłaty, ale jej wysokość można negocjować. Szanse na udane negocjacje mają przede wszystkim osoby, które wnoszą wyższy wkład własny i korzystają z

Więcej

Podstawy bankowości: czym jest weksel?

Weksle postrzegane są jako papiery wartościowe, których głównym zastosowaniem jest zabezpieczanie wierzytelności. Zobowiązują one osobę wystawiającą lub wskazaną przez nią osobę do uregulowania określonej kwoty wobec wierzyciela.  Osoba, która ma prawa do weksla, może dzięki niemu w szybki sposób dochodzić w sądzie praw majątkowych. Jak i kiedy używa się weksla?   Weksle używane są jako

Więcej

Podstawy bankowości: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – zakres działania Bankowy Fundusz Gwarancyjny to jedna z instytucji, która stoi na straży finansowego bezpieczeństwa Polaków. Powołano ją do życia w 1995 roku, a do jej głównych zadań należy utrzymywanie stabilności banków i SKOK-ów oraz budowanie zaufania do polskiego systemu finansowego.   Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje bezpieczeństwo złożonych do instytucji depozytów:

Więcej