Światowy Dzień Konsumenta w Rejestrze Dłużników ERIF

Skorzystaj z prawa dostępu do informacji gospodarczych na własny temat.

Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. oferuje nieograniczony bezpłatny dostęp do informacji na własny temat. Dla tych, którzy chcieliby kontrolować swoją wiarygodność finansową, Rejestr przygotował ofertę specjalną na usługę monitorowania siebie.

W Światowy Dzień Praw Konsumenta szczególnie warto przypominać o prawach każdego konsumenta. Prawo dostępu do informacji o własnej kondycji finansowej, którą możemy sprawdzić w biurach informacji gospodarczej, to prawo gwarantowane ustawowo – mówi Edyta Szymczak, Prezes Zarządu Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. – W Rejestrze mogą znajdować się informacje o każdym z nas. Banki, firmy pożyczkowe, a także usługodawcy mogą składać o nas zapytania do biur informacji gospodarczej. Od naszej wiarygodności płatniczej bardzo często zależy, czy instytucje te podpiszą z nami umowę, a jeśli tak, to na jakich warunkach ̶ dodaje Edyta Szymczak.

Sprawdzasz, więc wiesz

Na koniec 2013 r. w Rejestrze Dłużników ERIF BIG S.A. znajdowało się ponad 1,6 miliona dłużników i ponad 29 tysięcy rzetelnych płatników. Warto sprawdzić, czy jesteśmy wśród nich. Wiedza ta może okazać się bardzo przydatna. Jeśli w Rejestrze znajdziemy pozytywne informacje na własny temat, możemy je wykorzystać jako mocny argument w negocjowaniu lepszych warunków współpracy z usługodawcami. Jeśli zaś okaże się, że w Rejestrze znajdują się informacje negatywne na nasz temat, wówczas możemy podjąć kroki prowadzące do spłaty zadłużenia.

W dniach 13-30 marca 2014 r. za pośrednictwem serwisu infoKonsument.pl dowolną liczbę razy bezpłatnie sprawdzimy:

  • czy i jakie informacje o nas znajdują się w Rejestrze Dłużników ERIF BIG S.A.
  • czy ktoś sprawdzał nas w Rejestrze w ciągu ostatnich 12 miesięcy i jakie informacje uzyskał.

Monitorujesz, więc masz pewność

Dane na nasz temat, które znajdują się w Rejestrze Dłużników ERIF, mogą ulegać zmianom. Dzięki usłudze monitorowania siebie, możemy z łatwością i skutecznie zadbać o dostęp do najbardziej aktualnych informacji na własny temat. Otrzymując automatyczne powiadomienia o każdej zmianie lub pojawieniu się nowych informacji w Rejestrze, możemy kontrolować posiadaną wiedzę o nieuregulowanych bądź zapłaconych przez nas zobowiązaniach. Powiadomienie otrzymamy również, gdy bank, firma pożyczkowa, czy usługodawca (np. dostawca telefonii stacjonarnej lub komórkowej, telewizji kablowej, cyfrowej, czy Internetu) sprawdzi informacje o nas w Rejestrze. Jeśli w tym czasie nie ubiegamy się o kredyt, ani nie podpisujemy żadnej umowy z usługodawcą, może to oznaczać, że ktoś próbuje zaciągnąć zobowiązanie w naszym imieniu.

Z okazji Światowego Dnia Konsumenta Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. przygotował specjalną promocję. Konsumenci, którzy już posiadają lub założą konto z pełną aktywacją w serwisie infoKonsument.pl oraz do 30 marca 2014 r. włączą usługę Automonitoringu, będą mogli korzystać z niej bezpłatnie do końca 2014 r.

Zapraszamy do skorzystania z oferty promocyjnej
Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A.
Szczegółowe informacje na infoKonsument.pl