Sprawdź bezpłatnie dewelopera w Rejestrze Dłużników ERIF

Ponad 2 miliony zł wynosi obecnie zadłużenie deweloperów dopisanych do Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A.

Zakup mieszkania czy domu na rynku pierwotnym to często najważniejsza inwestycja w życiu. Decyzja o poniesieniu tak dużego wydatku – bez względu na to, czy wykorzystamy zgromadzone oszczędności, czy zaciągniemy kredyt hipoteczny w banku – powinna skłaniać nas do sprawdzenia informacji na temat dewelopera lub innego inwestora. Dzięki temu zminimalizujemy ryzyko nawiązania współpracy z niewiarygodnym przedsiębiorcą.

Większość z nas dokonuje transakcji zakupu mieszkania lub domu raz w życiu. Nic więc dziwnego, że brakuje nam doświadczenia i wiedzy umożliwiającej m.in. podpisanie bezpiecznej umowy z deweloperem. Nieuczciwych firm nie brakuje. W roku 2012 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał 22 decyzje dotyczące uchybień deweloperów. Łączna kwota nałożonych na nie kar wyniosła ponad 680 tysięcy zł.

W ubiegłym roku branża budowlana odnotowała najwyższy wzrost upadłości spośród wszystkich branż. Sądy ogłosiły ją w przypadku 218 przedsiębiorstw, a w tym aż 30 dotyczyło firm deweloperskich. Na pogorszenie się sytuacji w tej branży wpływ miał m.in. kryzys gospodarczy, zakończenie rządowego programu „Rodzina na swoim”, czy zmiany wprowadzone do tzw. ustawy deweloperskiej. Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego na temat budownictwa mieszkaniowego, w okresie od stycznia do lipca 2013 r., liczba wydanych pozwoleń na budowę mieszkań w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku zmniejszyła się o 22,3%, a liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto o 21,8%. Jeszcze większy spadek widać w grupie inwestycji oferowanych przez samych deweloperów. Sięga on odpowiednio 31% oraz 32,4%.

Na początku września 2013 roku w Rejestrze Dłużników ERIF BIG S.A.
znajdowały się 94 zadłużone firmy deweloperskie

Dokonując sprawdzenia w Rejestrze Dłużników ERIF BIG S.A., możesz dowiedzieć się, czy firma, z którą zamierzasz podpisać umowę zakupu własnego mieszkania czy domu nie jest zadłużona. To łatwe i nie wymaga wychodzenia z domu. Wystarczy skorzystać z serwisu internetowego infoKonsument.pl należącego do Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A.

Do 6 października 2013 roku bezpłatnie sprawdzisz
dowolną liczbę deweloperów w serwisie infoKonsument.pl

Pamiętaj, że decydując się na podpisanie umowy z wybranym deweloperem, warto na bieżąco monitorować informacje o nim. Realizacja inwestycji mieszkaniowej to proces długoterminowy. Dlatego też warto trzymać rękę na pulsie, bo sytuacja finansowa dewelopera może ulec zmianie. Dzięki usłudze monitoringu oferowanej przez Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. nie będziesz musiał stale kontrolować sytuacji finansowej wybranej przez ciebie firmy. W razie zmiany lub pojawienia się nowych informacji na jej temat, zostaniesz o tym automatycznie poinformowany. To pozwoli ci na szybką reakcję i podjęcie odpowiednich kroków zapobiegających wystąpieniu poważnych kłopotów.

Dlaczego warto sprawdzić dewelopera?

Jeszcze do niedawna upadłość dewelopera wiązała się z utratą środków pieniężnych przez klientów. Aktualnie klienta zabezpieczają przepisy wprowadzonej w kwietniu ubiegłego roku Ustawy z dn. 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Nakładają one na dewelopera obowiązek m.in.:

  • zawarcia umowy właściwej i przedwstępnej w formie aktu notarialnego
  • założenia bankowego rachunku powierniczego, na który trafiają wpłaty klientów.

Ustawa chroni klienta przed całkowitą utratą zainwestowanych środków finansowych. Jednak w razie upadłości dewelopera, jest on narażony na stres związany z odzyskaniem pieniędzy. Problem pojawia się zwłaszcza w kontekście zaciągniętych kredytów hipotecznych, których terminy spłaty sięgają nawet 30 lat. Jak podał Związek Banków Polskich, tylko w I kwartale 2013 r. banki udzieliły 41,6 tysięcy takich kredytów na łączną wartość 8 miliardów zł.

Należy pamiętać, że zapisy wspomnianej ustawy nie obowiązują w przypadku inwestycji rozpoczętych przed dniem jej wejścia w życie tj. 29.04.2012 r. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku mieszkań, których sprzedaż rozpoczęła się przed tym terminem. Lepiej więc wcześniej zminimalizować ryzyko, by nie być stratnym z powodu braku znajomości przepisów prawnych. Przed problemami finansowymi dewelopera zabezpieczysz się m.in. poprzez sprawdzenie:

  • czy deweloper nie jest w stanie upadłości lub likwidacji
  • co znajduje się w prospekcie informacyjnym inwestycji
  • czy deweloper posiada pozwolenie na budowę i prawo do dysponowania gruntem
  • czy deweloper nie jest dopisany do Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A.

Zapraszamy do skorzystania z usług w serwisie infoKonsument.pl