Rośnie liczba spraw w Rejestrze Dłużników ERIF

Na dzień 1 października 2014 roku w Rejestrze Dłużników ERIF znajdowało się ponad 2 mln spraw o łącznej wartości 11,2 mld zł – tak wynika z raportu „Wielkość i struktura bazy danych Rejestru Dłużników ERIF” na koniec III kwartału 2014 roku.

Oznacza to, że w porównaniu do danych z raportu Rejestru podsumowujących I półrocze 2014 roku na koniec III kwartału 2014 roku liczba spraw wzrosła o 12%, a ich wartość zwiększyła się o 6%. Weryfikacji danych – podobnie jak w ubiegłych kwartałach – dokonał niezależny biegły rewident – KPMG Audyt Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Poniżej prezentujemy Państwu wyniki z raportu w formie przejrzystej grafiki, która pozwala na szybkie zapoznanie się z jakością i dynamiką zmian zachodzących w bazie danych Rejestru Dłużników ERIF po kolejnych kwartałach.

 

Infografika_raportIIIQ2014