Rejestr Dłużników ERIF wdrożył nową usługę „e-faktura”

Od lutego 2013 roku w ramach współpracy z Rejestrem Dłużników ERIF BIG S.A. możliwe jest otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

Wdrożenie usługi e-faktura to szereg korzyści dla naszych Klientów:

  • łatwy dostęp – po wygenerowaniu faktura VAT będzie przesyłana na wskazany przez Klienta adres e-mail,
  • szybki proces – dokument jest dostarczany od razu po jego wygenerowaniu przez System ERIF,
  • wygoda – wskazanie adresu e-mail odpowiedniej osoby skraca proces obiegu dokumentów,
  • ochrona środowiska – brak konieczności wydrukowania faktury ogranicza zużycie papieru.

Aby uruchomić usługę wystarczy wypełnić zgodę w formie papierowej (wniosek dostępny w sekcji Klienci Biznesowi: Dokumenty do pobrania) lub elektronicznej – przejdź do formularza.

E-faktura posiada taką samą wartość prawną, jak dokument w formie papierowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20. grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, Dz.U. z 29.12.2012 r., poz. 1528 („Rozporządzenie”).