Rejestr Dłużników ERIF w gronie członków PKPP Lewiatan

Rejestr Dłużników ERIF otrzymał certyfikat wydany przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Certyfikat potwierdza przystąpienie do grupy członków Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych zrzeszonego w Konfederacji Lewiatan.

Rejestr Dłużników ERIF wraz z pozostałymi członkami Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych będzie współpracować przy projektach mających na celu wypracowanie najkorzystniejszych rozwiązań dla przedsiębiorców i całej gospodarki . W ramach współpracy eksperci i praktycy Rejestru będą służyć swoją wiedzą na temat kształtowania efektywnych dla wszystkich interesariuszy zasad wymiany informacji o wiarygodności finansowej podmiotów na rynku, a także pracy nad sprzyjającymi warunkami prowadzenia bezpiecznej działalności gospodarczej. Działania Rejestru Dłużników ERIF ukierunkowane będą na dostarczanie adekwatnych instrumentów, know-how oraz wsparcia w procesach opiniotwórczych i legislacyjnych prowadzonych przez Konfederację z obszarów, takich jak: zarzadzanie ryzykiem transakcji, zarządzanie wierzytelnościami, etyka w biznesie, moralność płatnicza, zwyczaje płatnicze i inne.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan powstała w 1999 roku i skupia 60 branżowych i regionalnych związków i pracodawców oraz kilkudziesięciu członków indywidualnych – łącznie reprezentuje 3750 firm. Konfederacja reprezentuje pracodawców w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. PKPP Lewiatan jako jedyna polska organizacja pracodawców ma swoje biuro w Brukseli i jest członkiem BUSINESSEUROPE, największej organizacji pracodawców w Unii Europejskiej.

 

Certyfikat_LEWIATAN2