Rejestr Dłużników ERIF na konferencji Collections 2013

Jaką strategię działania wybrać, by skutecznie odzyskać należności? Z jakich narzędzi skorzystać, aby zminimalizować ryzyko utraty stabilności finansowej?

21. marca 2013 roku podczas konferencji Collections 2013 w Warszawie na te i wiele innych pytań odpowiadali m.in. eksperci z Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A.

Konferencja Collections 2013 była dedykowana reprezentantom firm z sektora usług finansowych, którzy są odpowiedzialni za procesy windykacji należności, ocenę ryzyka kredytowego, działania operacyjne, a także współpracę w zakresie zlecania windykacji wyspecjalizowanym podmiotom. Uczestnicy konferencji mogli podzielić się własnym doświadczeniem i uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Mogli dowiedzieć się między innymi, jakie są korzyści z wykorzystania narzędzi i rozwiązań oferowanych przez Rejestr Dłużników ERIF zarówno w procesie oceny ryzyka w ramach weryfikacji klientów w biurach informacji gospodarczej, jak i w procesie monitorowania i odzyskiwania należności. Dokładna analiza wiarygodności płatniczej – na podstawie pełnej informacji zarówno o niespłacanych zobowiązaniach, jak i tych regulowanych na czas – pomaga nie tylko w efektywnym i rzetelnym przeprowadzeniu procesów oceny ryzyka kredytowego, ale także we wzmocnieniu istniejących systemów scoringowych i zaplanowaniu odpowiedniej strategii windykacyjnej wobec klientów podwyższonego ryzyka.

Podczas spotkania Collections 2013 uczestnicy zyskali cenne informacje, jak dostosować swoje działania do obecnych warunków rynkowych. Dowiedzieli się również, jak istotne są działania prewencyjne uwzględniające narzędzia oferowane przez biura informacji gospodarczej w kontekście oszczędności kosztów i optymalizacji działań windykacyjnych.

W bazach biur informacji gospodarczej znajdują się informacje z sektora finansowego, a także pochodzące ze wszystkich sektorów gospodarki Można w nich znaleźć informacje o zaległościach finansowych dotyczących zaciągniętych kredytów, pożyczek, niezapłaconych faktur, czy też opłat z tytułu korzystania z innych usług,np. telekomunikacyjnych, opłat za użytkowanie lokalu, itp. – powiedziała Anna Pakulska, dyrektor sprzedaży w obszarze klienta strategicznego Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. Weryfikacja klientów i ich wiarygodności płatniczej w biurach informacji gospodarczej pozwala podjąć świadomą decyzjęo współpracy. Umożliwia również dobór odpowiednich narzędzi prewencyjnych i windykacyjnych w przypadku podjęcia współpracy z zadłużonym już klientem. – dodała Anna Pakulska.