Rejestr Dłużników ERIF na debacie THINKTANK

„Nowoczesne metody i narzędzia ochrony przed nierzetelnymi uczestnikami obrotu gospodarczego” – na pytania odpowiadają m.in. eksperci Rejestru Dłużników ERIF.

Sesja dialogowa zorganizowanej przez ośrodek analityczny THINKTANK odbyła się 19 lutego 2013 r. w Klubie Polskiej Rady Biznesu w Warszawie i miało charakter dyskusji na temat nowoczesnych sposobów identyfikacji wiarygodności płatniczej uczestników rynku. Podczas spotkania eksperci i praktycy rynku wymiany informacji gospodarczej poruszyli istotne dla przedsiębiorców, instytucji, a także konsumentów kwestie związane ze znaczeniem informacji znajdujących się w bazach biur informacji gospodarczej oraz wykorzystywaniem tych zasobów w obecnych realiach społeczno-gospodarczych przez uczestników rynku. Podstawowym celem sesji dialogowej było zebranie opinii przedsiębiorców na temat tego, jak ich zdaniem powinien funkcjonować system wymiany informacji gospodarczej, by odpowiadał na potrzeby ich firm. Jednocześnie rozmowa ta miała wskazać kierunek działań, jakie należałoby podjąć, aby ulepszyć system wymiany informacji gospodarczej na polskim rynku.

Wnioski i rekomendacje, które padły podczas spotkania, zostaną opublikowane w specjalnej publikacji, która ukaże się razem z marcowym wydaniem magazynu THINKTANK.

THINKTANK to polski ośrodek analityczny, którego celem dostarczenie decydentom inspiracji do podejmowania lepszych decyzji. W tym celu tworzy platformę wymiany doświadczeń, wiedzy, a także dobrych praktyk. Ośrodek prowadzi badania oraz jest inicjatorem spotkań ekspertów z różnych obszarów działalności, którzy poruszają istotne sprawy społeczne, publiczne, gospodarcze i zarządcze.