Rejestr Dłużników ERIF dla bankowości spółdzielczej

Konferencja „Działanie banku spółdzielczego w nowych warunkach rynkowych i regulacyjnych” z udziałem naszych przedstawicieli.

21 listopada 2013 roku przedstawiciele Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. wzięli udział w konferencji „Działanie banku spółdzielczego w nowych warunkach rynkowych i regulacyjnych”. Organizatorem wydarzenia była Spółdzielcza Grupa Bankowa. W spotkaniu uczestniczyło około 300 osób, w tym Członkowie Zarządów Banków Spółdzielczych i dyrektorzy odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem w Bankach Spółdzielczych.

Podczas spotkania poruszono wiele ważnych kwestii dotyczących sektora bankowości spółdzielczej w obliczu nowych warunków rynkowych i regulacyjnych. Wstępem do konferencji była debata poświęcona przybliżeniu aktualnej sytuacji sektora bankowości spółdzielczej i nowych uregulowań tzw. pakietu CRD IV, mających na na celu stworzenie bezpieczniejszego i bardziej przejrzystego systemu finansowego. Uczestnicy konferencji wysłuchali również prelekcji na temat sposobów budowania efektywnego procesu kredytowania. Przedstawicielki Rejestru Dłużników ERIF – Anna Pakulska, dyrektor obszaru klienta strategicznego i Agnieszka Stawarz, dyrektor obszaru klienta biznesowego, zapoznały słuchaczy „Jak Rejestr Dłużników ERIF może wspierać jakość portfela kredytowego w banku spółdzielczym”.

„Przedstawiciele bankowości spółdzielczej dostrzegają, jak istotną rolę w procesach zarządzania ryzykiem kredytowym odgrywa dostęp do rzetelnych informacji gospodarczych znajdujących się w BIG, dlatego cieszy nas umożliwienie nam aktywnego uczestnictwa w tej konferencji” – powiedziała Anna Pakulska, dyrektor obszaru klienta strategicznego Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A.

„Rejestr posiada narzędzia, które pozwalają bankom na dokonanie kompleksowej oceny ryzyka kredytowego w oparciu nie tylko o dane na temat historii kredytowej klienta, ale i o informacje gospodarcze ze sprawdzonych pozabankowych źródeł” – dodała Agnieszka Stawarz, dyrektor obszaru klienta biznesowego Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A.