Raport ERIF za IV kwartał 2017 roku

ERIF BIG S.A. opublikował raport za IV kwartał 2017 roku dotyczący wielkości i struktury swojej bazy. Najnowszy audyt wykazał, że w czwartym kwartale 2017 roku ERIF Biuro Informacji Gospodarczej odnotowało absolutnie rekordowy wzrost liczby zobowiązań w bazie.

4 stycznia 2018 roku, czyli w dzień audytu, znajdowało się w niej ponad 32 mln spraw o łącznej wartości przeszło 36 mld zł. Zachęcamy do zapoznania się z najświeższymi danymi, które dowodzą, że zarówno wolumen, jak i jakość bazy danych ERIF BIG S.A. stale wzrasta.

Rozwój potencjału informacyjnego bazy ERIF wyraźnie widoczny jest we wzroście liczby osób i podmiotów, których informacje gospodarcze dotyczą. Obecnie w bazie ERIF widnieją dane o łącznie blisko 4,6 mln osób i podmiotów z informacją negatywną lub pozytywną, w tym ponad 700 tyś. Firm.

Porównując te liczby do wyników po trzecim kwartale 2017 roku, w trzech ostatnich miesiącach 2017 roku odnotowaliśmy zwiększenie liczby spraw aż o ok. 306%, a w zakresie wartości zobowiązań suma ta wzrosła o 4,6 mld zł, czyli o ok. 15%.

 

 

Wykres. Wzrost wartości zobowiązań

 

Jeszcze wyraźniej dynamikę rozwoju bazy ERIF pokazuje porównanie czwartego kwartału 2017 roku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na koniec 2016 roku liczba zobowiązań w ERIF BIG S.A. wynosiła 6,3 mln, co oznacza, że w ciągu roku łączna liczba spraw w bazie wzrosła o 512%.

Warto podkreślić dynamiczny, wręcz skokowy, wzrost wolumenu spraw pozytywnych. Na dzień audytu baza ERIF zawierała aż 29 mln informacji o terminowo spłacanych zobowiązaniach. Rok 2016 podsumowaliśmy z ilością 3,5 mln informacji pozytywnych, co oznacza, że w ciągu roku ich liczba zwiększyła się ponad ośmiokrotnie. W sumie pozytywne wpisy stanowią już 90% wszystkich informacji zawartych w bazie danych ERIF BIG S.A.

Wyniki wykazują również utrzymujący się trend wzrostowy w zakresie wartości zobowiązań wymagalnych, czyli informacji negatywnych. Łączna wartość tej kategorii zobowiązań na koniec 2017 r. wyniosła niemal 26,5 mld zł, a wygenerowało ją prawie 3,1 mln spraw. Analizując strukturę informacji negatywnych dochodzimy do wniosku, że konsumenci najczęściej mają problem ze spłatą zadłużeń z tytułu opłat za multimedia (prawie 27%) oraz zobowiązań pożyczkowych (22,5%). Z kolei podmioty gospodarcze najczęściej zalegają z opłatami za multimedia (44%) i produkty ubezpieczeniowe (43%). 

Niezmiennie treść raportu została zatwierdzona przez niezależnego biegłego rewidenta – KPMG Audyt Sp. z o.o. sp.k. Poniżej krótka infografika dotycząca struktury danych i dynamiki zmian, które zaszły w bazie ERIF w III kwartale 2017 roku – zachęcamy do zapoznania się z nią.