Raport Rejestru Dłużników ERIF za II kwartał 2014

Rejestr Dłużników ERIF opublikował kolejny raport podsumowujący wielkość i strukturę bazy danych na koniec II kwartału 2014 roku. Tym razem najważniejsze dane zostały zaprezentowane w formie infografiki.

Wierzymy, że nowe, graficzne przedstawienie zmian, jakie zaszły w ciągu ostatnich trzech miesięcy 2014 roku w naszej bazie danych, pozwoli na łatwiejsze zapoznanie się z ich dynamiką na tle poprzednich kwartałów. Dane znajdujące się w raporcie z weryfikacji bazy danych Rejestru Dłużników ERIF za II kwartał 2014 zostały zweryfikowane przez niezależnego biegłego rewidenta – KPMG Audyt sp. z o.o. sp. k.

 

 infografika_IIkw2014