Raport jednolity – jedna z wielu znaczących zmian dla biznesu

Początek 2018 roku niesie wiele zmian dla przedsiębiorców. Będą one miały duży wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej. Część z nich, związana z biurami informacji gospodarczej, ma na celu wsparcie przedsiębiorców w skutecznym zabezpieczaniu swojego biznesu przed ryzykiem utraty płynności finansowej np. Raport jednolity.

 

Jakie zmiany czekają przedsiębiorców już na początku roku?

Od 01. stycznia uproszczone zostały rozliczenia z ZUS weszła w życie tzw. e-Składka. Urząd Skarbowy również mienił zasady sprawozdawczości VAT. Po zmianie wszystkie podmioty gospodarcze (również mali przedsiębiorcy) będą miały obowiązek stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego. Od kwietnia wszyscy chętni będą mogli używać mechanizmu podzielonej płatności “split payment”. Jest to jednak rozwiązanie trudne dla tych przedsiębiorców, którzy czekając na spłaty swoich należności kredytowali działalność z środków przeznaczonych na VAT. Kolejna duża zmiana dotyczy ochrony danych osobowych – 25 maja br. zacznie obowiązywać w Polsce unijne rozporządzenie dotyczące gromadzenia i przetwarzania tych danych – RODO. W marcu br. roku wejdzie w życie również tzw. „Konstytucja Biznesu” – zbiór przepisów, które mają ułatwić życie mikroprzedsiębiorcom oraz osobom dopiero rozpoczynającym biznes.

Wśród dużych zmian dla przedsiębiorców znalazły się również te związane z Polskim rynkiem informacji gospodarczej. Już pod koniec roku weszło w życie szereg przepisów, które wspierają skuteczne odzyskiwanie należności. Teraz przedsiębiorcy otrzymali dostęp do szybszej i skuteczniejszej metody weryfikacji kondycji finansowej przedsiębiorców. Raport jednolity to możliwość łatwego zweryfikowania informacji w bazach wszystkich polskich biur informacji gospodarczej (w skrócie BIG) za pomocą jednego tylko wniosku. Uchroni to przedsiębiorców przed ryzykiem nieterminowej płatności lub jej braku.

 

Raport jednolity, czyli kompleksowe źródło informacji o firmach

71 proc. przedsiębiorców z sektora MSP deklaruje, że ma kłopoty z nieterminowymi płatnościami za wystawione faktury. Przedsiębiorcy odczuwają potrzebę ułatwień w pozyskiwaniu informacji o potencjalnych kontrahentach aby móc unikać takich sytuacji. Umożliwia im to raport BIG, w którym znajdą dane zadłużonych firm. Aż 72 proc. uczestniczących w badaniu SW Research* respondentów pozytywnie oceniło możliwość szybszego pobrania kompleksowej informacji ze wszystkich istniejących BIG-ów za pomocą tylko jednego wniosku. To istotna zmiana dla polskich przedsiębiorców pozwalająca im zaoszczędzić czas i koszty ponoszone na weryfikację potencjalnych klientów i kontrahentów.

Usługa Raportu jednolitego jest już dostępna w ERIF BIG S.A. Każdy, kto jest już Klientem biura, może zalogować się do systemu i w zakładce sprawdzania przedsiębiorcy, wpisać po prostu NIP firmy, którą chce sprawdzić oraz zaznaczyć, z których biur dodatkowo chce otrzymać informacje. Następnie ERIF BIG S.A. zweryfikuje informacje w oznaczonych przez klienta rejestrach BIG i przedstawi kompleksowy raport. Dotyczy to również konsumentów korzystających z informacji znajdujących się w ERIF poprzez portal infoKonsument.pl .

 

Co jeszcze przed nami w tym roku?

Jeszcze w tym roku BIGi staną się źródłem wyjątkowo kompleksowej informacji – oprócz informacji gospodarczej wkrótce będą udostępniać również informacje ze zbiorów PESEL, CEIDG, KRS, REGON, a także nowopowstających rejestrów np. Rejestru Należności Publiczno-Prawnych czy Krajowego Rejestru Zadłużonych. Biura będą mogły również pomagać w interpretacji otrzymywanych informacji oferując usługę scoringu. To w znaczący sposób przyczyni się do skrócenia procesu i ułatwi weryfikację potencjalnych klientów i kontrahentów w BIG zainteresowanym podmiotom.

 

Więcej na temat Raportu jednolitego oraz innych zmian w ustawie o BIGach dowiesz się na dedykowanej podstronie. https://erif.pl/nowa-ustawa/

 

* Ogólnopolskie badanie przeprowadzone w dniach 25.10-30.10.2017r. przez SW Research na zlecenie ERIF BIG S.A. na reprezentatywnej grupie 501 dorosłych Polaków (konsumentów), 150 osobach prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, metodą wywiadów mieszanych CAWI oraz na 126 właścicielach firm metoda CATI.