Raport ERIF za IV kwartał 2018

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. opublikował właśnie raport za IV kwartał 2018 roku dotyczący wielkości oraz struktury swojej bazy. Najnowszy audyt – tradycyjnie już przeprowadzony we współpracy z firmą KPMG – wykazał, że w ostatnim kwartale 2018 roku ERIF BIG S.A. po raz kolejny odnotowało znaczący wzrost zobowiązań w swojej bazie.

2 stycznia 2019 roku, czyli w dzień wykonania audytu, w bazie ERIF BIG S.A.  znajdowało się ponad 53 mln zobowiązań o łącznej wartości przeszło 42 mld zł. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z najświeższymi danymi, które pokazują, że zarówno wolumen, jak i jakość naszej bazy stale wzrasta.

>> pobierz pełną wersję raportu „Wielkość i struktura bazy danych ERIF BIG S.A. IV kwartał 2018 roku” <<

Rozwój potencjału informacyjnego bazy ERIF BIG S.A. doskonale widoczny jest we wzroście liczby osób i podmiotów, których informacje gospodarcze dotyczą. Obecnie w bazie ERIF widnieją dane o łącznie ponad 5 mln osób i podmiotów z informacją negatywną lub pozytywną, w tym ponad 4,2 mln konsumentów oraz ponad 800 tys. firm.

 

 

Porównując te liczby do wyników po trzecim kwartale 2018 roku, w trzech ostatnich miesiącach 2018 roku odnotowaliśmy zwiększenie liczby spraw o ponad 13%, a w zakresie wartości zobowiązań suma ta wzrosła o ponad 44 mln zł.

Jeszcze wyraźniej dynamikę rozwoju bazy ERIF pokazuje porównanie czwartego kwartału 2018 roku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na koniec 2017 roku liczba zobowiązań w ERIF BIG S.A. wynosiła ponad 32 mln, co oznacza, że w ciągu roku łączna liczna spraw w bazie wzrosła o ponad 64%.

Warto podkreślić bardzo dynamiczny wzrost wolumenu spraw pozytywnych. Na dzień audytu baza ERIF BIG S.A. zawierała ponad 49 mln informacji o terminowo spłacanych zobowiązaniach. Tymczasem rok 2017 podsumowaliśmy z liczbą 29 mln informacji pozytywnych, co oznacza, że w ciągu roku ich liczba zwiększyła się o ok. 68%. W sumie pozytywne wpisy stanowią już ponad 93% wszystkich informacji zawartych w bazie danych ERIF BIG S.A.

 

Wykres. Wzrost wartości zobowiązań.

 

Wyniki pokazują także utrzymujący się trend wzrostowy w zakresie wartości zobowiązań wymagalnych, czyli informacji negatywnych. Łączna wartość tej kategorii zobowiązań na koniec 2018 r. wyniosła ponad 28 mld zł, a wygenerowało ją prawie 3,5 mln spraw. Analizując strukturę informacji negatywnych dochodzimy do wniosku, że konsumenci najczęściej mają problem ze spłatą zadłużeń z tytułu opłat za multimedia (26,19%) oraz zobowiązań pożyczkowych (26%). Z kolei podmioty gospodarcze najczęściej zalegają z opłatami za multimedia (46,27%) i produkty ubezpieczeniowe (43,24%). 

Tak jak wspomnieliśmy na wstępie, treść raportu została zatwierdzona przez niezależnego biegłego rewidenta – KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z całą treścią raportu:

>> pobierz pełną wersję raportu „Wielkość i struktura bazy danych ERIF BIG S.A. IV kwartał 2018 roku” <<