Raport ERIF za III kwartał 2017 roku

ERIF BIG S.A. opublikował raport za III kwartał 2017 roku dotyczący wielkości i struktury swojej bazy. Najnowszy audyt potwierdził, że baza danych ERIF BIG S.A. stale rośnie i zawiera aktualnie prawie 8 mln spraw o łącznej wartości sięgającej 31,5 mld zł. Porównując ten wynik z analogicznym okresem 2016 roku odnotowujemy zwiększenie liczby spraw o 37% oraz wzrost łącznej wartości spraw o niemal 20%, czyli około 5,2 mld zł.

Wyniki III kwartału 2017 roku wykazują w bazie ERIF utrzymujący się trend wzrostowy w zakresie zobowiązań wymagalnych, czyli informacji negatywnych. Łączna wartość tej kategorii zobowiązań na moment audytu bazy,  wyniosła ponad 25,6 mld zł, a wygenerowało ją prawie 3,1 mln spraw. W rejestrze Biura pod względem liczby spraw obecnie przeważają informacje pozytywne na temat spłaconych zobowiązań. Ich liczba na koniec tegorocznego III kwartału sięgała 4,9 mln, a wartość przekroczyła 5,8 mld zł.

Z analizy struktury informacji negatywnych zawartych w bazie ERIF wynika, że wśród konsumentów najbardziej licznie reprezentowane są zadłużenia z tytułu zaciąganych zobowiązań finansowych, tj. bankowe i pożyczkowe – łącznie ok. 47 %, odpowiednio 23% oraz 22%. Najczęstszym tytułem prawnym zadłużenia są  z kolei sprawy związane z zaległościami opłat za usługi telekomunikacyjne i multimedialne – stanowią one niemal 27% wszystkich tytułów zadłużenia. Warto dodać, że najwyższy udział wartościowy wśród tytułów zadłużenia mają zobowiązania alimentacyjne, które stanowią prawie 47% wartości wszystkich zgromadzonych w bazie danych ERIF BIG S.A. informacji negatywnych.

Jak wynika z najnowszego raportu, od początku 2017 roku nasi Partnerzy Biznesowi pobrali z systemu ERIF już ponad 8,5 mln raportów. Trzeci kwartał był pod tym względem rekordowy, gdyż  liczba pobranych raportów wyniosła niemal 3 mln. Niezmiernie cieszy nas, że praca włożona w budowę i rozwój rzetelnego źródła informacji gospodarczych przynosi tak pozytywne efekty. Jest to dla nas także cenny dowód potwierdzający użyteczność narzędzi ERIF w procesach oceny zdolności kredytowej oraz wiarygodności płatniczej klientów i kontrahentów.

Poniżej krótka infografika dotycząca struktury danych i dynamiki zmian, które zaszły w bazie ERIF w III kwartale 2017 roku – zachęcamy do zapoznania się z nią.