Oferta specjalna z okazji Dnia bez Długów

Podobnie jak w ubiegłych latach Rejestr Dłużników ERIF z okazji Dnia bez Długów przygotował specjalną ofertę dla konsumentów.

Konsumenci, którzy już posiadają lub założą konto z pełną aktywacją w serwisie infoKonsument.pl i pomiędzy 13 listopada b.r. a 21 grudnia b.r. włączą usługę Automonitoringu, będą mogli skorzystać z oferty specjalnej. Z okazji Dnia bez Długów, opłata za uruchomienie usługi Automonitoringu została obniżona do kwoty 4,99 zł brutto.

Na dzień 1 października 2014 r. w Rejestrze Dłużników ERIF BIG S.A. znajdowało się 2,07 miliona spraw na łączną kwotę 11,2 miliarda złotych. Blisko 45% bazy stanowiły zadłużenia konsumenckie z tytułu szeroko pojętych zobowiązań pochodzących z sektora finansowego.

Obowiązkiem wierzyciela jest powiadomienie dłużnika o zamiarze umieszczenia jego danych w biurze informacji gospodarczej. W wielu przypadkach wiadomość ta nie dociera do osoby zadłużonej, bo, w obawie przed treścią pisma, nie otwiera ona korespondencji, albo po jej przeczytaniu bagatelizuje kontakt z wierzycielem. O tym, że informacje na jej temat widnieją na liście dłużników, dowiaduje się w najmniej spodziewanym momencie, np. gdy bank odmawia jej przyznania kredytu. I tak na przykład banki bądź firmy pożyczkowe weryfikują wiarygodność potencjalnych klientów i oceniają, w jakim stopniu są oni zdolni do spłaty zobowiązań. Ocena rzetelności jest dokonywana również na podstawie danych pochodzących z biur informacji gospodarczej.

– Przed złożeniem wniosku o kredyt czy pożyczkę warto samodzielnie sprawdzić informacje na swój temat w biurach informacji gospodarczej – mówi Edyta Szymczak, Prezes Zarządu Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. – Jeśli w Rejestrze nie znajdziemy informacji na nasz temat lub znajdziemy informacje pozytywne, możemy bez obaw podjąć rozmowy z instytucją pożyczkową. Jeśli jednak znajdziemy informacje negatywne, warto skontaktować się z wierzycielem i ustalić dogodne warunki spłaty zadłużenia. Gdy dane dotyczące zadłużenia nie będą udostępniane przez Rejestr, będzie nam łatwiej uzyskać kredyt, czy pożyczkę na kupno np. wymarzonego samochodu, mieszkania czy sprzętu AGD – dodaje Edyta Szymczak.

Monitoruj informacje na swój temat

Pobierając raporty na własny temat, konsument otrzymuje podsumowanie informacji gospodarczych o sobie, które znajdują się w bazie Rejestru w momencie dokonania sprawdzenia. Uzyskuje również zestawienie wszystkich zapytań o jego osobę złożonych w Rejestrze w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dzięki usłudze Automonitoringu, na podany przez konsumenta adres e-mail, mogą być wysyłane powiadamiania o aktualizacji wpisów, każdym dopisaniu, bądź usunięciu informacji na jego temat lub zapytaniu złożonym o niego w Rejestrze. Uruchomienie Automonitoringu pozwoli na pobieranie raportów o sobie bezpłatnie i w nieograniczonej ilości przez cały okres trwania usługi. W ten sposób z łatwością i skutecznie można dbać o dostęp do najbardziej aktualnych informacji.

Szczegółowe informacje znajdują się na www.infoKonsument.pl >>>