Konsumenci i firmy coraz częściej sprawdzani w rejestrach dłużników

Rejestr Dłużników ERIF po raz pierwszy zweryfikował liczbę udostępnionych raportów o rzetelności płatniczej konsumentów i przedsiębiorców.

Dane te zostały potwierdzone przez niezależnego biegłego rewidenta podczas kolejnej przeprowadzanej regularnie weryfikacji stanu i struktury danych Rejestru po I kwartale 2013. Tylko w ciągu pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku Rejestr udostępnił ponad 1 milion raportów o wiarygodności płatniczej konsumentów i przedsiębiorców.

Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. jest jedynym biurem informacji gospodarczej, który w trosce o wiarygodność i rzetelność danych, poddaje swoją bazę cyklicznej weryfikacji przez niezależnego biegłego rewidenta. Zgodnie z wynikami najnowszego raportu sporządzonego we współpracy z KPMG Audyt Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. na dzień 2.kwietnia 2013 w bazie Rejestru Dłużników ERIF znajdowało się ponad 1,5 mln spraw. Ich łączna wartość przekroczyła 8,2 mld złotych. Wśród wszystkich spraw figurujących w Rejestrze, już 21 tysięcy to wpisy pozytywne o prawidłowo uregulowanych zobowiązaniach finansowych.

Rosnące problemy ze spłatą długów

W pierwszym kwartale 2013 roku w Rejestrze Dłużników ERIF szybko przybyło spraw dotyczących niespłaconych długów. Ich liczba przekroczyła 1,5 miliona, co oznacza wzrost o 11 % w porównaniu do IV kwartału 2012 roku.

Po raz pierwszy od 2011 roku odnotowaliśmy w Rejestrze dwucyfrowy wzrost procentowy liczby spraw w ujęciu kwartalnym – podkreśla Edyta Szymczak, Prezes Zarządu Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. – Bez wątpienia polscy konsumenci oraz przedsiębiorcy coraz mocniej odczuwają gospodarcze spowolnienie. W ślad za wysokim bezrobociem i wyhamowaną konsumpcją gospodarstw domowych rosną problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań.

Każdy uczestnik rynku jest narażony na współpracę z nierzetelnym partnerem. W samym Rejestrze Dłużników ERIF liczba spraw dotyczących zadłużenia wciąż rośnie. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2013 roku wzrosła o 11% w odniesieniu do ostatniego kwartału 2012 roku. Dlatego też, aby zwiększyć bezpieczeństwo zawieranych transakcji, warto sprawdzać usługodawców lub klientów w rejestrach dłużników.

Coraz więcej podmiotów podejmuje działania zapobiegawcze i sprawdza rzetelność płatniczą swoich kontrahentów. Tylko w I kwartale tego roku udostępniliśmy naszym klientom ponad 1 milion raportów.- mówi Edyta Szymczak z Rejestru Dłużników ERIF.

Wykres 1. Liczba spraw w bazie danych Rejestru Dłużników ERIF (w tym wpisy pozytywne)

Wykres 1. Liczba spraw w bazie danych Rejestru Dłużników ERIF (w tym wpisy pozytywne)

Wzrost wartości zadłużenia

Trudności z terminową spłatą należności jeszcze wyraźniej widać po wartości niespłacanego zadłużenia, która wzrosła bardziej, niż liczba spraw. W ciągu zaledwie 3 miesięcy bieżącego roku wartość spraw znajdujących się w Rejestrze ERIF wzrosła aż o 17%, z 7 mld zł na koniec 2012 roku do ponad 8,2 mld zł na koniec I kwartału 2013 roku. Również i w tym przypadku jest to tempo kwartalnego wzrostu nie notowane od 2011 roku. Powyższą sytuację można wytłumaczyć ciągle zwiększającym się udziałem zobowiązań bankowych oraz poza bankowych co za tym idzie zwiększenie wartości średniego zadłużenia i nie symetrycznym wzrostem wartości w stosunku do ilości spraw w Rejestrze.

Wykres 2. Wartość spraw w bazie Rejestru Dłużników ERIF

Wykres 2. Wartość spraw w bazie Rejestru Dłużników ERIF

Najwięcej spraw, niemal 500 tysięcy, dotyczy zadłużenia w wysokości od 1 000 do 3 000 zł. Kolejnych 470 tysięcy wpisów to zadłużenie poniżej 1 000 zł, a niemal 360 tysięcy spraw to kwoty od 3 do 10 tysięcy zł. Rekordziści są jednak zadłużeni na dużo większe kwoty. Najbardziej zadłużona osoba fizyczna figurująca w Rejestrze Dłużników ERIF ma do spłaty 2,9 mln zł. Z kolei zobowiązanie najbardziej zadłużonej firmy przekracza 9,5 mln zł.

O uregulowaniu zaległej należności warto pamiętać, aby nagle nie spotkać się z odmową kredytu, pożyczki, bądź świadczenia innej usługi. Usługodawcy coraz częściej weryfikują potencjalnych klientów czy kontrahentów w biurach informacji gospodarczej. Tylko w pierwszym kwartale 2013 roku, Rejestr Dłużników ERIF udostępnił ponad 1 mln raportów na temat terminowych i zaległych płatności.

Nadal przybywa wpisów pozytywnych

Na koniec I kwartału 2013 roku w bazie Rejestru Dłużników ERIF znajdowało się prawie 21­­­­ tysięcy wpisów z informacją pozytywną. Oznacza to wzrost o 27% w porównaniu do IV kwartału 2012 roku.

Od 2012 roku promujemy budowę pozytywnej historii płatniczej. Zależy nam bowiem na wzroście świadomości uczestników rynku, jakie korzyści płyną z zamieszczania w biurze informacji gospodarczej informacji pozytywnych – wyjaśnia Edyta Szymczak z Rejestru Dłużników ERIF. – W trudnych czasach wpisy pozytywne mają znaczenie szczególne. To nie tylko dowód rzetelności potencjalnego klienta czy partnera biznesowego, ale także wyróżnianie tych, którzy niezależnie od koniunktury terminowo regulują należności – dodaje Edyta Szymczak.

Sprawdzone i wiarygodne dane

Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., jako jedyne działające w Polsce biuro informacji gospodarczej, poddaje stan swojej bazy cyklicznej weryfikacji przez niezależnego biegłego rewidenta.

W ten sposób gwarantujemy naszym klientom dostęp do sprawdzonych, aktualnych i wiarygodnych danych – mówi Edyta Szymczak, Prezes Zarządu Rejestru Dłużników ERIF. Zawsze podkreślamy, że wprowadzenie jednolitych standardów związanych z weryfikacją baz danych gospodarczych poprawi transparentność na rynku wymiany informacji gospodarczej, co będzie korzystne dla wszystkich uczestników rynku. Liczymy na to, że pozostałe dwa biura informacji gospodarczej funkcjonujące na polskim rynku również przyjmą tę dobrą praktykę.