Jubileuszowe V Forum ERIF

W dniach od 20 do 21 czerwca 2017 roku w Hotel & SPA Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym odbyła się jubileuszowa V edycja Forum ERIF. To cykliczne wydarzenie organizowane przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. na stałe wpisało się już w kalendarz branżowych konferencji, podczas których specjaliści mają okazję porozmawiać o aktualnej sytuacji na rynku finansowym i wymienić się swoimi doświadczeniami.

Jedną z głównych sił napędzających zmiany i rozwój wielu branż jest wszechobecna cyfryzacja oraz potrzeba dotarcia do klienta. Zbliżają się również ważne zmiany legislacyjne, które ukształtują nowe warunki funkcjonowania dla wielu firm. Właśnie tym zagadnieniom przyjrzeliśmy się podczas tegorocznego Forum. Jego wiodącym tematem była „Informacja gospodarcza i wymiana danych o kliencie w dobie cyfryzacji”.

Podczas Forum przedstawiciele banków, instytucji pożyczkowych, multimediów, firm leasingowych, towarzystw ubezpieczeniowych i innych dostawców usług wzięli udział w trzech panelach dyskusyjnych podzielonych na dwa bloki tematyczne. Pierwszy z nich – zatytułowany „Zmiany w BIG-ach – szanse i wyzwania” – dotyczył zmian ustawy dotyczącej BIG w kontekście wyzwań związanych z ich wdrożeniem przez wszystkich uczestników rynku wymiany informacji gospodarczej.

W drugim bloku eksperci i uczestnicy Forum szukali wspólnie odpowiedzi na pytania „Czy biznes nadąża za technologią? Czy nowe możliwości dostępu do danych klientów będą szły w parze z ich bezpieczeństwem w warunkach otwartej architektury?”. W tej części spotkania dyskusja skupiła się na regulacjach unijnych PSD2 oraz RODO w zestawieniu z polskimi realiami. Omówiona została również przyszłość finansów, w tym nowe narzędzia fintechowe, które mogą stanowić znakomite uzupełnienie dotychczas stosowanych rozwiązań.

Wszystkie panele dyskusyjne cieszyły się dużym zainteresowaniem. Ciekawe dyskusje pozwoliły sformułować wiele trafnych i istotnych wniosków. Z kolei zadawane przez uczestników pytania potwierdzały zainteresowanie tymi zagadnieniami.

Wieczorem, już po raz trzeci w historii Forum ERIF, odbyła się uroczysta gala wręczenia statuetek firmom, które zostały wyróżnione certyfikatem „Odpowiedzialni w Biznesie”. Całość zwieńczył muzyczny wieczór z atrakcjami, podczas którego m.in. wystąpił zespół „Drugi Tydzień”.

Więcej informacji o tegorocznym wydarzeniu oraz pełna fotorelacja dostępna jest na stronie Forum.