II Kongres Sektora Pożyczkowego z Rejestrem Dłużników ERIF

Jakie są perspektywy rozwoju sektora pożyczkowego? Jak instytucje z tego sektora mogą weryfikować informacje na temat swoich klientów?

Na te i wiele innych pytań starali się odpowiedzieć zaproszeni goście i uczestnicy II Kongresu Sektora Pożyczkowego, który odbył się 23. maja 2013 w Warszawie. Organizatorem wydarzenia był KPF, a jednym ze srebrnych partnerów został Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.

II Kongres Sektora Pożyczkowego jest jednym z najważniejszych dla przedstawicieli firm pożyczkowych w Polsce wydarzeniem. Ma ono charakter edukacyjno-informacyjny dla wszystkich zainteresowanych uczestników rynku i jest platformą wymiany doświadczeń i wiedzy dla podmiotów ściśle związanych z tą branżą. Program tegorocznego kongresu obejmował trzy obszary merytoryczne: ocenę rynku przez interesariuszy, wpływ polskich i europejskich regulacji na kształt otoczenia biznesowego sektora pożyczkowego oraz narzędzi, które pomogą usprawnić procesy biznesowe w firmach pożyczkowych.

W debatach kongresowych udział wzięli przedstawiciele różnych instytucji, firm, praktycy i uznani znawcy rynku finansowego, m.in. UOKiK, Ministerstwa Finansów, NBP, Federacja Konsumentów, przedstawiciele krajowych i zagranicznych organizacji samorządowych z rynku finansowego, przedstawiciele biur informacji gospodarczej.

Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. uczestniczył w I sesji Kongresu „Praktyki biznesowe sektora instytucji pożyczkowych w ocenie interesariuszy rynku”, prezentując m.in., jaki jest mechanizm i rola otoczenia prawnego w kreowaniu kultury odpowiedzialnego pożyczania w oparciu o współpracę z BIG.

Podczas drugiej sesji wydarzenia poruszono tematy dotyczące polskich i europejskich regulacji dedykowanych sektorowi pożyczkowemu. Omówione zostały m.in. plany legislacyjne z obszaru prawa polskiego i europejskiego, w tym z zakresu prawa polskiego: Ustawa o kredycie konsumenckim, nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, nowelizacja Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, kwestie rewizji, z zakresu prawa europejskiego: Dyrektywy w sprawie umów o kredyt konsumencki, Rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych, Dyrektywy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy (AML IV).

Tematem przewodnim trzeciej sesji była ocena praktyk biznesowych sektora pożyczkowego przez najważniejszych interesariuszy tego rynku zajmujących się ochroną praw konsumentów: UOKiK i Federację Konsumentów. Oceny tej dokonali również przedstawiciele instytucji pożyczkowych.