ERIF w roli Partnera Generalnego Kongresu Skarbników na XVI Samorządowym Forum Kapitału i Finansów

W dniach 2 i 3 październik 2018 roku, ERIF BIG S.A. już po raz ósmy brał udział w Samorządowym Forum Kapitału i Finansów w Katowicach. To także kolejna, trzecia edycja, podczas której ERIF wystąpił jako Partner Generalny Kongresu Skarbników Polskich Samorządów.

Tradycyjnie podczas wydarzenia spotkali się przedstawiciele administracji samorządowej, sektora prywatnego i świata biznesu. Podczas dwóch dni, na 60 debatach i wykładach, prowadzonych przez 360 prelegentów, ponad 1300 uczestników wymieniało doświadczenia, prowadziło dyskusje na temat trendów innowacji, rozwoju, gospodarki i infrastruktury. Jak co roku, pierwszy dzień Forum zakończył się uroczystą Galą inwestorów Samorządowych, której kluczowym punktem było wręczenie przyznanie nagród w rankingu inwestycji w infrastrukturę. Nagrody w postaci statuetki Kazimierza Wielkiego i dyplomu wręczała m.in. Edyta Szymczak – Prezes Zarządu ERIF BIG S.A.

Tegoroczne uczestnictwo ERIF w Kongresie Skarbników w roli Partnera Generalnego zaakcentowane było programem przygotowanym dla uczestników pod hasłem budowania pozytywnej historii płatniczej Polaków. Pozytywna historia płatnicza opierająca się o regularnie gromadzone pozytywne informacje o wywiązywaniu się z zobowiązań sukcesywnie zwiększa wiarygodność kredytową wszystkich uczestników rynku, ale też utrwala nawyk terminowego i regularnego opłacania należności. Podczas swojej prezentacji inaugurującej Kongres Skarbników przedstawiciele ERIF wyjaśniali, jak może ona również wspierać samorządy w stabilizowaniu przychodów i całych budżetów. Prezentację można znaleźć TUTAJ.

W czasie Kongresu Skarbników Polskich Samorządów zainaugurowano także powstanie programu Koalicja Odpowiedzialnych Miast Polski, który będzie miał okazję stać się platformą współpracy i wymiany doświadczeń samorządów wspierających swoich mieszkańców w budowaniu pozytywnego wizerunku płatniczego.