ERIF Partnerem Generalnym Kongresu Skarbników Polskich Samorządów

Już po raz ósmy, ERIF BIG S.A. weźmie udział w XVI Samorządowym Forum Kapitału i Finansów. Wydarzenie odbędzie się 2 i 3 października br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Co roku Forum gromadzi najważniejszych przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. W ciągu 2 dni mają oni możliwość rozmowy i wymiany doświadczeń, a także podsumowania realizowanych działań i podejmowanych inicjatyw. To również doskonała okazja do dialogu pomiędzy sektorem publicznym a sektorem prywatnym, czyli podmiotami współpracującymi na co dzień z samorządami.

– Taki dialog daje szansę poznawania, tworzenia, a także rozwoju rozwiązań efektywnych i dopasowanych do działalności jednostek samorządowych. Niezaprzeczalną wartością Forum jest możliwość wspólnego omówienia i przede wszystkim zrozumienia problemów oraz oczekiwań jednostek współpracujących. Jednocześnie od razu można je odnieść do możliwości i propozycji  partnerów rynku prywatnego. Dlatego też z przyjemnością co roku uczestniczymy w tym wydarzeniu – mówi Edyta Szymczak, prezes zarządu ERIF BIG S.A.

Biuro Informacji Gospodarczej ERIF od ponad 10 lat świadczy na rzecz jednostek samorządu terytorialnego usługi dedykowane kompleksowemu wsparciu procesów zarządzania należnościami. Podczas tegorocznego spotkania przedstawiciele ERIF BIG S.A. podzielą się z uczestnikami innowacjami, których wdrożenie w gminach może przyczyniać się do stabilizowania dochodów i zatwierdzonych budżetów samorządowych.