ERIF Biuro Informacji Gospodarczej już nie tylko rejestrem dłużników

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (w skrócie ERIF BIG S.A.) – pod taką nazwą działa Rejestr Dłużników ERIF. Spółka ma również nowy brand. Decyzja ta została podjęta z uwagi na zmieniające się trendy rynkowe i stale zwiększający się udział pozytywnych informacji gospodarczych w bazie ERIF.

Zmiana jest naturalną reakcją spółki na ewolucję, jaka zachodzi na rynku informacji gospodarczej, a której ERIF jest współtwórcą i aktywnym promotorem. Od kilku już lat biuro edukuje konsumentów i przedsiębiorców o tym, jak ważne jest budowanie i dostęp do informacji pozytywnej. ERIF promuje także ideę kompleksowego spojrzenia na odbiorców produktów i usług wśród swoich klientów i partnerów biznesowych. Informacja pozytywna w Polsce, pochodząca z biur informacji gospodarczej – wzorem innych dojrzałych rynków – coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Informacja o potencjalnych kredytobiorcach i przyszłych klientach firm coraz częściej jest jakościowo analizowana w procesach oceny ryzyka.

Dlatego zmiana nazwy realizowana jest pod hasłem „ERIF buduje historie” – pozytywne historie konsumentów i podmiotów. Nazwa ma się kojarzyć neutralnie i nie sugerować, że w bazie ERIF znajdują się tylko informacje negatywne o zadłużeniu. Obecnie około połowa bazy ERIF to informacje pozytywne, czyli dane dotyczące sumiennego regulowania przez konsumentów i przedsiębiorców swoich zobowiązań. Są to m.in.: raty pożyczek i kredytów, rachunki, faktury i inne zobowiązania.

Oprócz nowej nazwy firma zmienia również logotyp. ERIF BIG ma teraz nowy znak graficzny, który jest nowoczesny, optymistyczny, ciekawy i inspirujący, ale także łatwy do zapamiętania. Symbolizuje on optymizm, energię, ruch i dynamizm. To cechy charakteryzujące aktywną wymianę informacji gospodarczych wśród wszystkich uczestników rynku, którą na co dzień realizuje ERIF BIG. Nowy logotyp podkreśla również, że ERIF jest firmą zdecydowaną i nastawioną na dialog.

 

– Idea, którą symbolizuje nowy logotyp, była nam bliska od początku istnienia ERIF-a – mówi prezes zarządu spółki, Edyta Szymczak. – Dlatego chcemy ją odpowiednio wyeksponować. Celem realizowanych zmian jest również tworzenie wizerunku firmy specjalizującej się nie tylko w gromadzeniu i udostępnianiu informacji negatywnych, ale także w pozyskiwaniu informacji pozytywnych od możliwie najszerszego grona podmiotów dostarczających towary i usługi. Dostępność kompleksowych informacji o zwyczajach płatniczych konsumentów i firm będzie trwale sprzyjać kreowaniu właściwych postaw wobec wszystkich rodzajów wierzycieli usług finansowych i niefinansowych. Krok, który wykonaliśmy, to widoczny sygnał, że przy ocenie ryzyka i w zarządzaniu wierzytelnościami liczą się zarówno informacje negatywne, jak i pozytywne. Właśnie ten aspekt szczególnie chcieliśmy podkreślić w naszym nowym logotypie. Dlatego odchodzimy od nieoddającego w pełni zakresu naszej działalności sformułowania „Rejestr Dłużników”. Nie zmieni się natomiast jedno – nadal będziemy stać na straży rzetelności płatniczej i transparentności w obrocie gospodarczym.

Od czasu powstania Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. był promotorem rozwoju branży wymiany informacji gospodarczej w Polsce. Firma jako pierwsza, i jak dotąd jedyna w kraju, systematycznie audytuje i udostępnia rynkowi dane z badania wielkości i struktury swojej bazy danych gospodarczych. Spółka co kwartał publikuje raport z potwierdzonymi przez niezależnego biegłego rewidenta szczegółowymi danymi dotyczącymi bazy ERIF.

Jako pierwsza w kraju zaczęła również prowadzić akcje edukacyjne na temat działania biur informacji gospodarczej. Biuro w swoich kampaniach pokazuje nie tylko rangę funkcjonującej na rynku od dawna informacji negatywnej, a przede wszystkim podkreśla i informuje, jak wiele korzyści niesie ze sobą budowanie w ERIF BIG pozytywnej historii płatniczej. BIG-i wciąż kojarzą się przede wszystkim z negatywnymi informacjami gospodarczymi i potocznie są nazywane rejestrami długów lub dłużników. ERIF BIG od kilku lat promuje w środowiskach biznesowych, zobowiązanych do oceny ryzyka ideę dostępu do pełnej informacji na temat kultury płatniczej swoich klientów – osób i firm. Obecnie rynek oczekuje już szerszego prezentowania danych na temat potencjalnych klientów czy kontrahentów.