Dni Otwarte z okazji Dnia bez Długów

Skorzystaj z bezpłatnych usług w Rejestrze Dłużników ERIF BIG S.A.

17 listopada w Polsce obchodzony jest Dzień bez Długów. Z tej okazji Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. organizuje Dni Otwarte, podczas których każdy może skorzystać z nieograniczonego bezpłatnego dostępu do informacji o sobie i o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą.

Dni Otwarte co roku cieszą się zainteresowaniem konsumentów, którzy w tym czasie jeszcze chętniej sprawdzają swoją kondycję finansową w naszym Rejestrze. Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy, że ludzie coraz częściej korzystają z przysługującego im prawa do informacji gospodarczej. Oznacza to, że rośnie świadomość społeczna na temat realnych konsekwencji zaciągania zobowiązań finansowych. – mówi Edyta Szymczak, Prezes Zarządu Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. – Bycie rzetelnym zaczęło już być w cenie. To jeden z pozytywnych efektów wpływu biura informacji gospodarczej na moralność płatniczą Polaków – dodaje Edyta Szymczak.

Masz prawo wiedzieć… korzystaj z tego prawa

W Rejestrze Dłużników ERIF BIG S.A. mogą znajdować się informacje o każdym z nas. Różne instytucje, w tym banki, firmy pożyczkowe, a także usługodawcy mogą składać zapytania o nas do biura informacji gospodarczej. Od naszej wiarygodności płatniczej bardzo często zależy, czy instytucje te podpiszą z nami umowę, a jeśli tak, to na jakich warunkach.

Dni Otwarte w Rejestrze Dłużników ERIF BIG S.A. to idealny moment, by sprawdzić, czy w Rejestrze znajdują się jakiekolwiek informacje na nasz temat.

Do 1 grudnia b.r. dowolną ilość razy, bezpłatnie sprawdzimy:

  • czy i jakie informacje o nas znajdują się w Rejestrze
  • czy ktoś sprawdzał nas w Rejestrze w ciągu ostatnich 12 miesięcy i jakie informacje uzyskał.

Podczas Dni Otwartych możemy również bezpłatnie zweryfikować wiarygodność wybranych przez nas przedsiębiorstw.

Wiedza, zarówno o nas samych, jak i o firmach, z którymi planujemy podpisać długoterminową umowę, może okazać się bardzo przydatna. Jeśli w Rejestrze znajdziemy pozytywne informacje na własny temat, możemy je wykorzystać jako mocny argument w negocjowaniu lepszych warunków współpracy z różnymi usługodawcami. Jeśli zaś okaże się, że w Rejestrze znajdują się informacje negatywne na nasz temat, wówczas możemy podjąć kroki prowadzące do spłaty zadłużenia.
Sprawdzając w Rejestrze przedsiębiorcę, będziemy mogli podjąć świadomą decyzję o współpracy z nim. Jeśli okaże się, że jest on zadłużony, będzie to dla nas ostrzeżenie, że taka firma może narazić nas na straty finansowe. Z kolei informacja pozytywna na temat sprawdzanej przez nas firmy w Rejestrze może stanowić dobrą rekomendację i poświadczenie wiarygodności tej firmy.

Z promocji Dni Otwartych w Rejestrze Dłużników ERIF BIG S.A. skorzystamy w dniach od 13 listopada do 1 grudnia 2013 r.:

  • za pośrednictwem serwisu infoKonsument.pl
  • w biurach Rejestru w Warszawie przy Placu Bankowym 2 i we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 56 w godzinach od 9:00 do 16:00 (oprócz sobót i niedziel).

Jedno kliknięcie… i masz informacje pod kontrolą

W każdym BIGu, a zatem i w Rejestrze Dłużników ERIF BIG S.A. dane na nasz temat mogą ulegać zmianom tak, jak nasza sytuacja finansowa. Warto więc zadbać o to, by otrzymywać aktualne informacje na swój temat. Jak to zrobić? Wystarczy skorzystać z usługi Automonitoringu. Dzięki niej zostaniemy powiadomieni o każdej zmianie lub pojawieniu się nowych informacji na nasz temat w Rejestrze. Automatyczne powiadomienie dostaniemy również, kiedy ktoś sprawdzi nas w Rejestrze.

Automonitoring jest prosty w obsłudze. Wystarczy założyć konto w serwisie infoKonsument.pl, zalogować się do niego i kliknąć jeden przycisk włączający usługę. Od tego momentu nie musimy już regularnie sprawdzać siebie, by wiedzieć, jakie informacje o nas są aktualnie dostępne w Rejestrze. Powiadomienie otrzymamy m.in., gdy ktoś zmieni lub dopisze do Rejestru informację o nieuregulowanych bądź zapłaconych przez nas zobowiązaniach. Dostaniemy je również, gdy bank, firma pożyczkowa, czy usługodawca (np. dostawca telefonii stacjonarnej lub komórkowej, telewizji kablowej, cyfrowej, czy Internetu) sprawdzi informacje na nasz temat. Jeśli w tym czasie nie ubiegamy się o kredyt, ani nie podpisujemy żadnej umowy z usługodawcą, może to oznaczać, że ktoś próbuje zaciągnąć zobowiązanie w naszym imieniu.

Warto pamiętać, że usługa nie działa wstecz. O tym, jakie informacje na nasz temat znajdują się w tej chwili w Rejestrze, zanim zdecydowaliśmy się uruchomić Automonitoring, można dowiedzieć się, pobierając aktualne Raporty: na własny temat i z Rejestru Zapytań. Po uruchomieniu usługi o każdej kolejnej zmianie będziemy informowani od razu dzięki włączonej usłudze Automonitoringu.

Z okazji Dni Otwartych Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. przygotował specjalną promocję. Aby z niej skorzystać, osoby posiadające już konto w serwisie lub te, które zdecydują się na jego założenie podczas Dni Otwartych, powinny do 1 grudnia b.r. dokonać pełnej aktywacji konta i włączyć usługę Automonitoringu. Wówczas będą mogli z niej korzystać bezpłatnie do końca 2014 r.

Zapraszamy do udziału w Dniach Otwartych
Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A.
i skorzystania z oferty promocyjnej.
Szczegółowe informacje na infoKonsument.pl.