Coraz chętniej sprawdzamy wiarygodność płatniczą kontrahentów i klientów

Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. prezentuje wyniki weryfikacji stanu bazy w II kwartale 2013r.

Niepewna sytuacja gospodarcza sprzyja ostrożności w prowadzeniu biznesów. Świadczy o tym utrzymująca się duża liczba zapytań złożonych w II kwartale 2013 roku w bazie Rejestru Dłużników ERIF. Łącznie w I półroczu tego roku Rejestr udostępnił ponad 1,8 mln raportów na temat rzetelności płatniczej klientów lub kontrahentów. Na koniec II kwartału 2013 roku liczba spraw znajdujących się w bazie danych Rejestru Dłużników ERIF w porównaniu do I kwartału 2013 r. pozostała niemal na niezmienionym poziomie i wyniosła 1,51 mln spraw. O 5% wzrosła natomiast wartość spraw do poziomu 8,7 mld zł.

Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. jest jedynym biurem informacji gospodarczej w Polsce, które poddaje swoją bazę cyklicznej weryfikacji przez niezależnego biegłego rewidenta. Jak wynika z najnowszego raportu sporządzonego we współpracy z KPMG Audyt Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. na dzień 1 lipca 2013 roku w bazie Rejestru Dłużników ERIF znajdowało się ponad 1,5 mln spraw o łącznej wartości niemal 8,7 mld zł. Liczba pozytywnych informacji o terminowo regulowanych zobowiązaniach ponownie wzrosła i osiągnęła już liczbę 23 350.

Rośnie rola Rejestru jako narzędzia ułatwiającego windykację należności

Jak pokazuje raport „Wielkość i struktura bazy danych Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.” na dzień 1 lipca 2013 roku w Systemie ERIF figurowało 1,5 mln spraw. To niemal tyle samo, co pod koniec I kwartału 2013. Przyczyną utrzymującej się na zbliżonym poziomie liczby spraw, mimo dużej ich fluktuacji, jest aktualizacja danych w Rejestrze przez wierzycieli. Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z przepisami Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczych wierzyciel zobowiązany jest do zaktualizowania dokonanego wpisu przede wszystkim, gdy dłużnik spłaci całość lub część zobowiązania. Spłata zobowiązania jest efektem skutecznego działania sankcji wynikających z wpisu danych osoby zadłużonej do Rejestru. Z drugiej strony, klienci, obserwując tę skuteczność, coraz chętniej uzupełniają swoje procesy windykacyjne o wpis danych dłużników do Rejestru. Trend ten skutkuje utrzymaniem liczby spraw na zbliżonym poziomie mimo dużej liczby ich wykreśleń.

Jednoczenie łączna wartość zadłużenia wpisanego do Rejestru Dłużników ERIF w porównaniu do pierwszego kwartału 2013 roku wzrosła o ponad 5% – z 8,2 mld zł do 8,7 mld zł. Warto podkreślić, że średnia wartość zadłużenia znajdującego się w bazie danych Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. wzrosła o 6,7% i wynosi 5,7 tys. zł.

IIQ2013PrzyrostWartosciowy

Wykres 1. Wartość spraw w bazie Rejestru Dłużników ERIF

Sprawdzamy kontrahentów

Nawiązanie współpracy z nierzetelnym kontrahentem lub niewypłacalnym klientem jest realnym zagrożeniem dla każdego przedsiębiorcy, szczególnie w czasach gospodarczego spowolnienia. Biura informacji gospodarczej (BIG) umożliwiają uczestnikom rynku sprawdzanie rzetelności płatniczej potencjalnego kontrahenta lub klienta na podstawie danych ze wszystkich sektorów gospodarki. Instytucje finansowe kredytujące zarówno konsumentów jak i firmy korzystają regularnie z tak cennego źródła informacji. Tym bardziej, że niejednokrotnie dłużnik może mieć na swoim koncie zadłużenie wielokrotnie przewyższające przeciętną płacę w gospodarce. Tak na przykład na dzień 11 lipca 2013 roku najbardziej zadłużonym konsumentem figurującym w Rejestrze Dłużników ERIF BIG S.A. okazał się mieszkaniec województwa łódzkiego, który zalega z płatnościami na łączną kwotę ponad 3 mln zł. Natomiast najbardziej zadłużony przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma siedzibę w województwie lubuskim i posiada zadłużenie o wartości ponad 6 mln zł.

Weryfikacja klientów i kontrahentów, niezależnie od koniunktury gospodarczej, ale zwłaszcza w okresie stagnacji lub spowolnienia to dla instytucji finansowych i firm ograniczenie ryzyka i szansa na redukcję kosztów późniejszej windykacji. Dlatego biura informacji gospodarczej na stałe wpisały się w polski krajobraz gospodarczy. Od początku roku Rejestr Dłużników ERIF udostępnił już ponad 1,8 mln raportów na temat polskich konsumentów i firm.

Jeszcze więcej infopozytywnych

Do Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A., oprócz informacji o nieuregulowanych zadłużeniach, mogą także trafiać wpisy dotyczące terminowo spłacanych zobowiązań. W ten sposób rzetelni płatnicy mogą budować swoją pozytywną historię płatniczą. W II kwartale 2013 roku w bazie Rejestru znajdowało się już 23 350 wpisów z informacją pozytywną. To wzrost o 13% w porównaniu do I kwartału 2013 roku, a w odniesieniu do analogicznego okresu w 2012 roku – aż o 340%.

Systematyczny wzrost znaczenia informacji pozytywnej to bardzo dobra wiadomość i tendencja – mówi Edyta Szymczak z Rejestru Dłużników ERIF. – Dążymy do tego, aby Rejestr ERIF stał się synonimem kompleksowej informacji gospodarczej – i tej negatywnej i tej pozytywnej. Aby tak się stało potrzebna jest edukacja ekonomiczna naszego społeczeństwa, w którą się angażujemy aktywnie, promując informacje pozytywne. Tym bardziej cieszy nas wzrostowa tendencja i otwarte projekty w tym zakresie.

Sprawdzone dane

Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. niezmiennie pozostaje jedynym w Polsce biurem informacji gospodarczej, które poddaje stan swojej bazy cyklicznej weryfikacji przez niezależnego biegłego rewidenta.

Jesteśmy przekonani, że dzięki weryfikacji przez biegłego rewidenta możemy zagwarantować klientom dostęp do sprawdzonych, aktualnych i wiarygodnych danych. Nasi klienci i partnerzy doceniają tę transparentność. Niezmiennie też zachęcamy pozostałe BIGi działające w naszym kraju do wprowadzenia takiej transparentnej polityki weryfikacji swoich baz danych. Rynek i klienci korzystający z usług BIG mogą na tym tylko skorzystać – podkreśla Edyta Szymczak.