Raport ERIF za III kwartał 2016 roku

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. opublikował kolejny raport przedstawiający informacje na temat wielkości i struktury bazy danych po III kwartale 2016 roku. Zawarte w nim dane prezentują zachodzące w tym okresie zmiany w bazie. Jak zwykle raport został potwierdzony przez niezależnego biegłego rewidenta – KPMG Audyt Sp. z o.o. sp.k.

Najnowszy audyt wykazał, że w bazie danych ERIF BIG S.A. znajduje się już ponad 5,8 mln spraw o łącznej wartości około 26,3 mld zł. Oznacza to, że w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku, liczba spraw na koniec III kwartału 2016 roku wzrosła o ponad 60%, a ich łączna wartość zwiększyła się o prawie 10 mld zł. Z kolei w porównaniu do poprzedniego kwartału 2016 roku, liczba spraw w bazie ERIF wzrosła o 14%, a ich łączna wartość o 6%.

Warto podkreślić, że wśród wszystkich wpisów wciąż dynamicznie rośnie udział spraw pozytywnych. Aktualnie ERIF zawiera już ponad 3 mln informacji pozytywnych, co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego kwartału 2016 roku ich ilość wzrosła o 23%. W sumie pozytywne wpisy stanowią już niemal 52% wszystkich informacji zawartych w bazie danych ERIF BIG S.A.

Struktura tytułów zadłużeń konsumentów przedstawia się podobnie do poprzedniego kwartału. Najwięcej, bo aż 52% spraw, związane jest z nieuregulowanymi zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek. Sporą część negatywnych wpisów klientów indywidualnych stanowią także niespłacone rachunki za usługi multimedialne (29%) oraz alimenty (15%). Tymczasem wśród nieopłaconych zobowiązań przedsiębiorców kolejny raz dominują opłaty za usługi multimedialne (59%) oraz z tytułu ubezpieczeń (28%).

Już po trzecim kwartale można stwierdzić, że 2016 rok jest absolutnie rekordowy pod względem ilości udostępnionych przez ERIF raportów. Od początku roku wygenerowanych zostało niemal 6,2 mln raportów.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą infografiką prezentującą strukturę danych i dynamikę zmian, które zaszły w bazie ERIF w III kwartale 2016 roku.

 

Infografika - III kw. 2016 - raport ERIF