Dla akcjonariuszy

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie

 

Adres spółki:

Aleje Jerozolimskie 100

00-807 Warszawa

NIP: 526-27-53-128

REGON: 015613573

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000182408 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

 

Kapitał zakładowy: 4 600 000 PLN wpłacony w całości.  Głównym i jedynym akcjonariuszem jest spółka KRUK S.A.